PDF להורדה

תמיכה בחדשנות בתחומי איכות הסביבה

שנה: 2018

מספר החוזר: 84.2018


ברצוננו לעדכנכם, על מסלול תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הגנת הסביבה, המופעל במשותף על ידי רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה.

המועד הקרוב להגשת בקשות – 20 בפברואר 2019 (מועד ההגשה הבא – 24 ביולי 2019).

מטרת המסלול

 • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק) ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלבנטיים.
 • פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה להפחתת השימוש במשאבי טבע ו/או להפחתה בפליטות של מזהמים.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הגנת הסביבה בישראל, הפועלות לקידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה בשיעור חריג – 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל לרמת הגנה יוצאת דופן על הסביבה.
 • תוספת של 20% מענק במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
 • אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת, בהתחשב בהשפעות על הסביבה כמכלול.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

מהי תכנית הרצה?

הגדרה: תכנית/מתקן הרצה – אבטיפוס, דגם ניסוי או מתקן חצי חרושתי, המשמש לבדיקת התכנות, להוכחת ערך או להצפת שינויים ושיפורים של טכנולוגיה קיימת, בסביבת עבודה המדמה באופן חלקי או מלא את שוק המטרה שלה. בנוסף, יישומם יהיה בקנה מידה ובטווח זמן מוגבלים, ולפני יציאה לייצור סדרתי או לכניסה מסחרית לשוק.

המטרה: הרחבת הערך הכלכלי הנוצר בישראל, על ידי יצירת אימפקט משמעותי לצמיחת החברה. התכנית תתבסס על חדשנות טכנולוגית מוכחת ומטרתה להביא להתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע קידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי.

האמצעי: תמיכה בפרט בשלבי פיתוח מתקדמים (פיילוטים), בשיתוף תמיכת גורמי רגולציה הרלבנטיים לאתרי ולמתקני הניסוי.

דגשים לתכנית ההרצה

 • שייכות לתחומים בהם ישנם כשלי שוק מובחנים, כגון: מימון (בסיכון גבוה); רגולציה; גישה לאתרי לקוחות.
 • יצירת אימפקט משמעותי לצמיחת החברה: להביא להתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור, לסייע בקידום חדירת המוצר לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי.
 • השפעה משקית (בארץ ובעולם) מיישום החדשנות.

בבדיקת ההגשות – יינתנו ההדגשים הבאים

 • הצורך – יש לוודא שאתר ההרצה עונה לצרכי הלקוח.
 • תיאור ותכולת הפיילוט, לרבות מצב המוצר בתחילת התכנית ובשלותו לפיילוט.
 • צרכי השוק שהפיילוט בא לפתור.
 • חדשנות ועומק טכנולוגי של המוצרים נשואי הפיילוט.
 • צוות התכנית.
 • איכות אתר הפיילוט (לרבות תשתיות, אמצעים מיוחדים, יכולות ופערים, סינרגיה עם החברה וכיו"ב).
 • אתגרי הפיילוט.
 • איכות הפיילוט: התרומה לבשלות המוצר, להוכחת היתכנות פעולתו בסביבה תפעולית והסרת אי וודאויות; התועלת למידת קירובו של המוצר לשוק, למסחורו ולחדירתו לשוק וכיו"ב; התועלת לחברה (הנדסית ועסקית) והאימפקט על צמיחתה.
 • הסטאטוס החוזי בין החברה לאתר הפיילוט.
 • הסדרי הבעלות בידע בין החברה לאתר הפיילוט.
 • התרומה המשקית החברתית והציבורית של הפיילוט.

יצוין, כי ייתכנו דגשים נוספים במסלולים ותתי המסלולים שונים.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:       

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,           galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן