PDF להורדה

רשם האגודות השיתופיות פרסם הנחיות לכתיבת תקנון לאגודה שיתופית ולקיבוץ מתחדש

שנה: 2018

מספר החוזר: 83.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם הנחיות לכתיבת תקנון של אגודה שיתופית וכן, מסמך עזר ובו דגשים לכתיבת תקנון לקיבוץ מתחדש.

הנחיות לכתיבת תקנון של אגודה שיתופית

ההנחיות לכתיבת תקנון של אגודה שיתופית מיועדות לסייע לציבור ולעורכי הדין, המייצגים אגודות שיתופיות, להתאים את בקשותיהם לדרישות הרשם על מנת למנוע עיכוב בטיפול. בנוסף להנחיות, הרשם ממליץ להיעזר בתקנונים לדוגמה המפורסמים באתרו.

יצוין, כי בסוף מסמך ההנחיות מופיעה רשימת סעיפים תקנוניים עליהם מעירה המחלקה המשפטית ברשם האגודות השיתופיות.

ההנחיות בנושא כתיבת תקנון לקיבוץ מתחדש מתמקדות בנושאים הבאים:

  • קבלת חברים
  • הפסקת חברות
  • שיוך דירות ואמצעי ייצור
  • קרן מילואים
  • ערבות הדדית
  • חבר בעצמאות כלכלית או בחופשה מיוחדת
  • דמי עזיבה
  • אפשרות חבר קיבוץ לפנות לתנועה
  • ישוב סכסוכים

את ההנחיות החדשות ניתן למצוא באתר רשם האגודות השיתופיות ובאתרנו. כמו כן, ניתן לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il, בבקשה לקבל הנחיות אלו.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן