PDF להורדה

כל הכנסה של מלצר מתשר תחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו

שנה: 2019

מספר החוזר: 4.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות פסיקת בית הדין הארצי לעבודה[1], בעניין מיסוי תשר (טיפ) הניתן למלצר – החל מה-1 לינואר 2019, כל הכנסה מתשר בענף המסעדנות מהווה הכנסה של העסק והכנסת עבודה של "עובדי שרשרת השירות" מהמעסיק, בין אם התשר עבר בספרי המסעדה ובין אם לא עבר דרך הקופה, ואף אם שולם באמצעי תשלום נפרד מזה שבאמצעותו שולמה הארוחה.

יודגש, כי לפסק הדין השלכות לעניין זכויות סוציאליות, ביטוח לאומי, מס הכנסה (חובת ניכוי מס במקור) ומע"מ.

להלן ההבהרות, שניתנו בעניין זה, על ידי רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי:

  • רשות המסים הודיעה, כי נושא אופן גביית מע"מ החל על תשר, שהתקבל על ידי עובד שירות במסעדה, מצוי עדיין בבחינה על ידי גורמי המקצוע. בהתאם לכך לא יחול שינוי באופן האכיפה בשלושת החודשים הקרובים – לגבי תקבולים מסוג זה.
  • המוסד לביטוח לאומי הודיע, כי בתי העסק יחויבו בדיווח וברישום ההכנסות מתשר כחלק מהכנסת בית העסק, כך שהמעביד יידרש לנהוג בסכום התשר המועבר לעובד כפי שהוא נוהג בכל רכיב אחר של השכר, כגון הפרשות, פיצויים וכדומה. כמו כן, התשר ייחשב כחלק מהשכר לעניין חוק שכר מינימום.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] עבל (ארצי) 44405-10-15‏ ‏עומרי קיס נ' המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 26.3.18.

דילוג לתוכן