PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – מרץ 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 29.2019


בחוזר עדכונים על: הקצאות המים החקלאיות לשנת 2019, הקצאות המים לגינון ציבורי לשנת 2019, התייקרות תעריפי השפד"ן, הפקת מים – תשלום סופי לשנת 2017 ומימוש פיצויי תיקון 27 לחוק המים.

דילוג לתוכן