PDF להורדה

קול קורא להגשת תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ בתחום הטקסטיל

שנה: 2018

מספר החוזר: 70.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות מזמינה תאגידים תעשייתיים מתחום הטקסטיל להגיש בקשות לקבלת סיוע לביצוע תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ, אשר מטרתן להוביל לפיתוח מוצרים חדשים ותהליכי ייצור חדשניים, זאת במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

מועד אחרון להגשת בקשות – 6 בינואר 2019.

התחומים בהם מתמקד הקול הקורא – טכנולוגיות צביעה ואשפרה, בדים חדשניים, טקסטיל רפואי, גזירה ותפירה, Non-woven, טקסטיל ביטחוני, טקסטיל לבית, חומרי גלם טקסטיליים (לדוגמה: בדים, חוטים, כותנה, תוויות וכדומה), סריגה ואריגה, כימיקלים לטקסטיל, טקסטיל טכנולוגי (לדוגמה: רפואי, קוסמטי וכדומה).

מסלול מענקים מופ"ת – תאגידים הממוקדים בתכנית המו"פ אותה הן מעוניינים לבצע, מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה במו"פ במסלול מופ"ת ויהיו זכאים לכלל ההטבות הניתנות בהתאם לתנאי המסלול ובכלל זה פטור מתשלום תמלוגים לתאגידים העונים לתנאים.

הטבה ייחודית במסגרת קול קורא זה – תכניות מו"פ, אשר להערכת ועדת המחקר מציגות חדשנות גבוהה במיוחד, תוכלנה לזכות במענק בשיעור של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות.

מסלול מכינת מו"פ – תאגידים, אשר אינם ממוקדים בתכנית מו"פ אותן הם מעוניינים לבצע ומעוניינים לאתר כיוונים ליישום מו"פ ותהליכי חדשנות טכנולוגית המותאמים להם – מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה במסלול מכינת המו"פ.

במסגרת המסלול ניתן לקבל מענק לקבלת יעוץ מקצועי, שיסייע לתאגיד לזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיו ולאתר כיווני פיתוח אפשריים, לקראת הגשת בקשות לתמיכה במו"פ במסגרת מסלול מופ"ת.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:       

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,           galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן