PDF להורדה

קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים מענפי החשמל והמתכת

שנה: 2018

מספר החוזר: 66.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות, מזמינה מפעלים בענפי המתכת והחשמל, ובפרט מפעלים המספקים מוצרים בקבלנות משנה ללקוחותיהם – להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית, שמטרתן: פיתוח מוצרים ותהליכים חדשנים, שיפור מוצרים קיימים, התייעלות בתהליכי הייצור לשיפור הפריון ולהשגת בידול טכנולוגי.

מועד אחרון להגשת בקשות – 7 בנובמבר 2018.

להלן עיקרי הקול הקורא:

על תוצרי תכניות המו"פ והחדשנות, המוגשות במענה לקול הקורא, לייצר אימפקט משמעותי למפעלים בתחום החשמל והמתכת ובנוסף ליצור תשואה עודפת למשק.

אוכלוסיית היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי החשמל והמתכת ומטרתו תמיכה בתכניות מו"פ וחדשנות של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות.

הנושאים הכלולים בקול קורא זה, ואשר ביחס אליהם ניתן יהיה להגיש בקשות במסגרת קול קורא זה, הינם:

  • פיתוח מוצרים חדשניים
  • שיפורים מהותיים במוצרים קיימים
  • שימוש בחומרים חדשים לשיפור תכונות המוצר
  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעלים
  • פיתוח שיטות ותהליכי ייצור לשיפור האיכות והפריון של מוצרים קיימים

תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,           galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן