PDF להורדה

קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור

שנה: 2018

מספר החוזר: 53.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות בשיתוף עם משרד הבריאות, השיקו קול קורא חדש להגשת בקשות סיוע לתכניות מחקר ופיתוח שמטרתן שיפור הערך התזונתי של המזון, שיפור הביטחון התזונתי של האוכלוסייה וקידום בריאות הציבור.

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור לתמיכה בתכניות מחקר ופיתוח של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות בתחום בריאות ומזון. 

מועד ההגשה של הבקשות הינו עד ליום ה-16 בספטמבר 2018.

להלן הנושאים הכלולים בקול הקורא ואשר ביחס אליהם ניתן יהיה להגיש בקשות:

 • שיטות ותהליכי ייצור לשיפור הערך התזונתי של המזון.
 • קידום תזונה ים תיכונית.
 • תהליכי יצור לשיפור בטיחות במזון ללא פגיעה בערך התזונתי.
 • שיפור תהליכי ייצור למניעת בזבוז מזון.
 • מזון עם ערכים בריאותיים משופרים.
 • מזון "ללא רכיבים בעלי פוטנציאל נזק", כולל לאוכלוסיות ייעד.
 • מזונות וחומרי גלם חדשים לתחום המזון.
 • מוצרים המורכבים ממזונות שלמים.
 • מזון מועשר בתוספי תזונה הנמצאים במחסור באוכלוסייה.
 • תחליפי חלב, בשר וביצה טבעיים.
 • חומרי גלם חדשים ומשופרים לתחום המזון.
 • אריזות מתוחכמות להארכת חיי מדף.
 • אריזות לשמירה על טריות וטעם טוב של מזון מוכן להגשה ללא פגיעה בסביבה.

היקף הקול הקורא –  3 מיליון ש"ח בשנת 2018.

שיעור המענק – עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח, כפי שתקבע ועדת המחקר. למענק תוענק תוספת של 10%, אם מקבל האישור מבצע את התכנית בתחומי אזור פיתוח מאזורי עדיפות לאומית או 25% בשדרות ויישובי עוטף עזה, לפי הגבוה מביניהם.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 03-6382842,              galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן