PDF להורדה

העלאת דמי הקבורה הניתנים למושבים וקיבוצים מהביטוח הלאומי

שנה: 2018

מספר החוזר: 41.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת העבודה של הכנסת אישרה היום (27/5/18), למוסד לביטוח לאומי, להגדיל את הסכומים אותם משלם הביטוח הלאומי לחברות קבורה קטנות (קיבוצים, מושבים ומועצות) עבור הוצאות יום הקבורה.

על פי התקנות שאושרו:

  • בגין נפטר שמלאו לו 10 שנים ומעלה – ישולמו 4,361 ש"ח (חלף 3,620 ש"ח כיום).
  • בגין נפטר שמלאו לו חודש אך טרם מלאו לו 10 שנים – ישולמו 2,181 ש"ח (חלף 1,810 ש"ח כיום).
  • בגין נפטר שטרם מלא לו חודש – 872 ש"ח (חלף 724 ש"ח כיום).

עם זאת, הסכומים אותם משלם המוסד לביטוח לאומי עבור חברה קדישא בערים גדולות, יישארו גבוהים יותר.

יצוין, כי הוועדה הגבילה את התיקון לחצי השנה הקרובה בלבד והתנתה את אישור התקנות בכך שעד סוף שנת 2018 יגיש המוסד לביטוח לאומי תקנות המבוססות על סכומים שוויוניים בין היישובים הקטנים לערים הגדולות.

ככל שיתפרסמו פרטים נוספים נעדכנכם.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן