PDF להורדה

הסדרות סולאריות חדשות – מאי 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 40.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי החודש פורסמו, לאחר שימוע, ארבע הסדרות סולאריות חדשות, המהוות פוטנציאל השקעה אטרקטיבי. ההסדרות שאושרו יוצרות הזדמנויות השקעה מעניינות לקיבוצים ומושבים, שלהם שטחים מתאימים, כולל אפשרות להקמת מערכות נוספות על גגות, שכבר תפוסים חלקית עם מערכות סולאריות מהסדרות קודמות.

נזכיר, כי בנובמבר 2017 קבע שר האנרגיה עקרון מדיניות באשר לתוספת של 1,600MW למתקנים סולאריים חדשים, שמטרתם עמידה ביעדים עליהם החליטה ממשלת ישראל, הקובעים, כי 10% מייצור החשמל בישראל יהיה מאנרגיות מתחדשות, עד לשנת 2020[1].

נכון להיום פחות מ-3% מצריכת החשמל במשק הינה מאנרגיות מתחדשות.

להלן פירוט ארבעת ההסדרות הסולאריות החדשות:

מערכות תעריפיות לגגות קטנים (עד כדונם אחד) – אושרה מכסה של 300 MW, לגגות קטנים עד 15KW ולגגות בינוניים עד ל-100 KW. המערכות יזכו לתעריף של 48 אגורות לקוט"ש למערכות שעד 15KW ו-45 אגורות לקוט"ש במערכות שעד 100KW. התעריף יינתן לתקופה של 25 שנה וללא הצמדה למדד. לאחר ניצול מכסה של  100MW יוחלט ברשות החשמל האם לשנות את התעריף שנקבע.

הסדרה זו הינה בתעריפי הזנה גבוהים יותר מאשר בעבר ומאפשרת הקמת מערכות בהספק גבוה יותר, ועל כן, היא מהווה פוטנציאל מעניין לבעלי גגות בשטח שעד לכ- 1,000 מ"ר. נציין, שגם במנהל התכנון ניתנו הקלות, המאפשרות פטור מהיתר בנייה למערכות סולאריות שעד הספק של 700KW.

מונה נטו חדשנקבעו כללים חדשים לפרויקטים של מונה נטו. כללים אלו מגבילים את המערכת לגודל חיבור הצרכן, וכן מחייבים בעלויות גיבוי (0.03 ש"ח לקוט"ש) בנוסף לעלויות האיזון שחויבו בעבר.

הסדרה זו הינה עדין הכלכלית ביותר למרבית הצרכנים (גם לאחר השינויים שהוכנסו בה). נציין, כי המכסה, שאושרה למונה נטו (400MW), נמצאת בשלבי מיצוי, ועל כן, מומלץ להקדים ולהירשם למכסה.

גגות גדולים ומאגרי מים לפי מכרז תעריפי – הסדרה זו מתאימה למי שיש ברשותו שטח רחב (גגות או מאגרי מים), אשר מאפשר ייצור חשמל בכמות גבוהה בהרבה מהצריכה העצמית. הזוכים במכרז יקבלו תעריף הזנה לרשת, קבוע וצמוד למדד, לתקופה של 25 שנים.

 

 

ייצור עצמי לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשתהסדרת "ברירת מחדל" – ניתן  לשלב מערכת בהסדרה זו הן על גבי גגות והן על שטח מבני משק קרקעיים, ולהקים מערכת ללא הגבלת הספק מותקן. הצריכה העצמית מהמערכת תחסוך לצרכן רכישת חשמל מהרשת, ואילו על כל KW, שיוזרם לרשת הארצית, המערכת תקבל 16 אגורות ל-KW צמוד מדד, לתקופה של 25 שנים. מהצריכה העצמית של החשמל, שיוצר במערכת, ינוכו עלויות מערכתיות בסך כ-0.062 ש"ח     ל-KW.

מערכות גדולות במכרז תעריפי

לאחר שכבר פורסמו ונסגרו שני מכרזים תעריפיים לרשת החלוקה, אשר זכו בתעריף צמוד מדד, ל-23 שנה, של 19.9 ש"ח לקוט"ש במכרז הראשון ו-19.78 ש"ח לקוט"ש במכרז השני, מתוכננים עוד מספר מכרזים לרשת החלוקה ולרשת ההולכה – יישוב, שאיננו מעונין לקחת סיכונים בהשקעה, יכול לקבל דמי שימוש בקרקע בסך של 1,500-2,500 ש"ח לדונם לשנה. תקבול, שהינו אטרקטיבי ביחס למרבית האלטרנטיבות החקלאיות ובוודאי בהתייחס לרמת הסיכון שהינה נמוכה מהותית.

כאמור לעיל, ההסדרות הסולאריות שאושרו יוצרות הזדמנויות השקעה מעניינות לקיבוצים ומושבים, שלהם שטחים מתאימים, כולל הקמת מערכות נוספות על גגות שכבר תפוסים חלקית עם מערכות סולאריות בהסדרות קודמות.

כדי למקסם את הערך הכלכלי יש לנתח את החסמים, שלהלן: חסם צריכת חשמל של הצרכן, חסם של שטחי גגות פנוי, חסם גודל חיבור, חסם של התקנת מערכות אחרות במונה החיבור, וליצור מערכת ייצור אופטימלית בהתייחס לחסמים השונים.

אנו מציעים לערוך ניתוח כולל  של הפוטנציאל לפיתוח פרויקטים סולאריים ביישוב.

הניתוח יבחן את מאפייני צריכת החשמל, בהתפלגות שעתית בתוך שטח המחנה ומחוצה לו, סקירה של שטחים פוטנציאליים לפרויקטים, ובכלל זה גגות קטנים וגדולים בשטח המחנה ומחוצה לו, שטחי מאגרים, שטחי מבני משק ושטחי חקלאות וכן הספק חיבורי החשמל בכל אתר.

על בסיס הניתוח נציג להנהלה את מכלול הפוטנציאל לפיתוח סולארי, כולל אינדיקציה לכדאיות ההשקעה בכל סוג פרויקט אפשרי, לצורך קבלת החלטות לגבי אופק הפיתוח הסולארי המיטבי עבור היישוב.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 94/17.

דילוג לתוכן