PDF להורדה

מחיקה יזומה של עמותות שאינן פעילות

שנה: 2018

מספר החוזר: 33.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם העמותות נוקט בהליך של מחיקה יזומה של עמותות, שאינן פעילות בשנים האחרונות ושאין להן נכסים.

בימים אלו רשם העמותות שולח פניות לעמותות, שבהתאם לאינדיקציות הקיימות אצלו, הן אינן פעילות.

נציין, כי עמותה, שקיבלה פניה כאמור, והעמותה אכן אינה פעילה ואין לה נכסים – אינה נדרשת להשיב לפניה, והליך המחיקה ימשיך. באם נשלחה פניה והעמותה פעילה או שיש לה נכסים – יש צורך ליצור קשר עם משרד רשם העמותות בפרטי הקשר המפורטים בפניה.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן