PDF להורדה

תזכיר חוק לתיקון נהלי ערעור על החלטות רשם האגודות השיתופיות בנושאי פירוק ובוררויות

שנה: 2018

מספר החוזר: 32.2018


ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסומו של תזכיר חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 9), תשע"ח-2018. מטרת החוק המוצע היא העברת הערעורים על החלטות רשם האגודות בתחומי פירוקים ובוררויות (החלטות בעלות אופי אזרחי) מבג"ץ ומשרד הכלכלה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים.

כמו כן, מוצעים שינויים בנהלי הגשת הערעורים.

כיום, הערעורים על ההחלטות המנהליות של רשם האגודות השיתופיות נדונים בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, והערעורים על ההחלטות בתחומים פירוקים ובוררויות (ועיקולים שמוטלים במסגרת הליכים אלו) נדונים חלקם בפני בג"ץ וחלקם בפני שר הכלכלה והתעשייה.

החוק המוצע מעביר את הדיון בערעורים בתחומי הפירוקים והבוררויות לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. כמו כן, החוק המוצע מסדיר על אילו החלטות ניתן לערער בזכות, על אילו ברשות, באילו עילות ניתן לערער, וכן מספר נושאים הקשורים להליכים בפני רשם האגודות השיתופיות.

תזכיר החוק, פורסם על ידי רשם האגודות השיתופיות באתר קשרי ממשל.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן