PDF להורדה

ממשק אינטרנטי חדש להגשת בקשות ודיווחים לרשות החדשנות

שנה: 2018

מספר החוזר: 30.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה השיקה רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) ממשק אינטרנטי חדש להגשת בקשות ודיווחים.

יודגש, כי יש להגיש דרך האזור האישי את כל הבקשות והדיווחים לרשות.

כמו כן, יתקבלו באזור האישי הודעות מיוחדות ועדכונים על השלמות נדרשות, וניתן יהיה לעקוב בו אחר שלבי הטיפול בבקשה.

על כן, מומלץ לכל התאגידים, שיש להם תיקים ברשות החדשנות או/ו מחויבים בדיווח תמלוגים -להירשם לאזור האישי במערכת חברות באמצעות הקישור:

https://my.innovationisrael.org.il/drafts

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 03050-8943334         galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן