PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – נובמבר 2017 (תקציר)

שנה: 2017

מספר החוזר: 93.2017


כללי

במהלך חודש נובמבר לא פרסמה רשות המים כל הנחיה נוספת בסוגיית הקצאות ותעריפי מים לחקלאות לקראת שנת 2018.

  1. הקצאות לשנת 2018

שני רכיבים, הנוגעים להקצאות המים לחקלאות, הידועים כבר הם:

–    ההקצאות תהיינה בשלב ראשוני זהות לצריכה בפועל שהייתה בשנת 2016.

–  בראשית אפריל 2018 (מועד סיום החורף) תעשה הערכה נוספת לאור המצב ההידרולוגי שייווצר עם סיום עונת הגשמים ואז יוחלט האם להוסיף או לגרוע מים לצרכנים – וזאת עבור כל סוגי המים.

  1. תעריפי המים השפירים לחקלאות

כידוע, הופחתו תעריפי המים מחברת מקורות, ביוני השנה, מ-2.5 ש"ח למ"ק ל-1.98 ש"ח למ"ק.

בראשית ינואר 2018 יחולו שינויים בתעריף על פי עדכון הטייס האוטומטי, שיחושב לחודשים יוני-דצמבר. הפחתה נוספת של תעריף מקורות תחול בראשית שנת 2019, אז אמור התעריף לרדת ב-0.17 ש"ח למ"ק, והוא יעמוד על 1.81 ש"ח למ"ק.

באשר למים שפירים לחקלאות בהפקה עצמית – אמורה לחול התייקרות בסכום של 0.17 ש"ח למ"ק החל מיום 1 בינואר 2018.

  1. הסכם פשרה בסוגיית מים לצריכה ביתית בהתיישבות

לאחר עבודה משולבת של מספר גורמים העוסקים בתחום המים בהתיישבות – הושגה פשרה עם רשות המים (במעורבות בג"צ) שעל פיה, תזכה ההתיישבות הכפרית להנחה משמעותית בתעריפי המים לבית ולגינון ציבורי.

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

נמשיך ונאחל לעצמנו חורף קר ושופע….!

דילוג לתוכן