PDF להורדה

הוארך תוקף הטבות המס ליישוביי גבול הצפון

שנה: 2017

מספר החוזר: 82.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמו תקנות המאריכות את תוקף הוראת השעה המעניקה הטבות מס ליישובים הצמודים לגבול הצפון והמיטיבות את תנאיה. תוקף ההוראה הוארך מיום ה-31 בדצמבר 2017 ליום ה-31 בדצמבר 2018.  כמו כן, לתקרת ההכנסה המזכה בזיכוי ממס ייווסף סכום של 24,000 ש"ח (במקום 6,000 ש"ח עד התיקון).

יודגש, כי ההנחה תוענק בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

תוקף התיקון החל מיום 1 בינואר 2017.

להלן רשימת הישובים הזכאים לתיקון עם התקרות המעודכנות:

 

היישוב שיעור הזיכוי תקרת ההכנסה המוטבת
אביבים, אלוני הבשן, ברעם, דוב"ב, דישון, דפנה, יובל, יערה, יפתח, יראון, מטולה, מלכיה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, מתת, נטועה, עראמשה. 13% 216,000 ש"ח
אדמית, בצת, חניתה, כפר ראש הנקרה, כפר רוזנואלד (זרעית), שומרה, שתולה. 11% 186,000 ש"ח
מג'דל שמס, ע'ג'ר, קריית שמונה 19% 252,000 ש"ח
שלומי 17% 222,000 ש"ח

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן