PDF להורדה

שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח – קולות קוראים פתוחים

שנה: 2017

מספר החוזר: 58.2017


ברצוננו לעדכנכם, בדבר קולות קוראים פתוחים להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח במסגרת תכניות שיתופי פעולה בינלאומיות.

להלן רשימת התכניות הפתוחות:

מדינה/אזור תחום מחקר ופיתוח היקף סיוע מועד הגשה
פולין כל התחומים עד 50% מהתקציב המאושר +

תוספת מענק לחברות באזורי

עדיפות לאומית

 

עד 8/8/17

הונגריה טכנולוגיות ירוקות,  ביו ואגרו, מזון, מערכות מידע ועוד עד 50% מהתקציב המאושר +

תוספת מענק לחברות באזורי

עדיפות לאומית

 

עד 8/8/17

שנג'ן (סין) כל התחומים עד 50% מהתקציב המאושר +

תוספת מענק לחברות באזורי

עדיפות לאומית

שלב א' – עד 3/7/17

שלב ב'  – עד 10/8/17

גואנגדונג (סין) כל התחומים עד 50% מהתקציב המאושר +

תוספת מענק לחברות באזורי

עדיפות לאומית

שלב א' – עד 13/7/17

שלב ב' –  עד 3/9/17

טאיוואן כל התחומים עד 50% מהתקציב המאושר +

תוספת מענק לחברות באזורי

עדיפות לאומית

שלב א' – עד 16/11/17

שלב ב'  – עד 24/12/17

הונג קונג כל התחומים עד 50% מהתקציב המאושר +

תוספת מענק לחברות באזורי

עדיפות לאומית

 

פתוח

קוויבק (קנדה) 12 תחומים מוגדרים (תשתיות, ננו חומרים, אלקטרוניקה ועוד) עד 50% מהתקציב המאושר +

תוספת מענק לחברות באזורי

עדיפות לאומית

שלב א' – עד 21/7/17

שלב ב' –  עד 26/10/17

אורוגוואי כל התחומים עד 50% מהתקציב המאושר +

תוספת מענק לחברות באזורי

עדיפות לאומית

מועד א' – 25/8/17

מועד ב'-  8/12/17

 

 

בדבר תכניות שיתוף פעולה במחקר ופיתוח במדינות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן