PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – יוני 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 55.2017


ברצוננו לעדכנם, כי תקנות תעריפי המים החדשים, שהיו אמורות להיכנס לתוקף – במסגרת תיקון 27 לחוק המים – בראשית מאי 2017, כדלקמן:

  • הפחתה בתעריפי המים השפירים לחקלאות ממקורות מ-2.506 ש"ח למ"ק ל-1.98 ש"ח למ"ק (21%).
  • הפחתה בשיעור דומה של המים המליחים לחקלאות ממקורות.
  • הפחתה של תעריף א' במים הביתיים ממקורות בשיעור של 14.5%.
  • ייקור ממוצע בשיעור של 0.26 ש"ח למ"ק למפיקים פרטיים של מים שפירים לחקלאות.

ובכן, ככל שביררנו ברשות המים (ובחברת מקורות – האמורה לקבל את ההנחיות מרשות המים) – נכון להיום, ה-6 ביוני 2017 – התקנות עדיין אינן בתוקף, ואשר על כן, התעריפים לחודש מאי שנה זו – נשארים בתוקפם. התעריפים החדשים ייכנסו לתוקף רק לאחר הפרסום ברשומות, ככל הנראה במהלך חודש זה (יוני).

אנו נמשיך ונעדכן בכל שינוי שיחול.

לידיעת צרכני השפד"ן אין, ולא מתוכנן השנה, כל שינוי בתעריפי השפד"ן.

 

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

דילוג לתוכן