PDF להורדה

קיבוץ מתחדש – התארגנות לקראת הגשת הדוחות לביטוח לאומי ומס הכנסה

שנה: 2017

מספר החוזר: 35.2017


ברצוננו להביא לידיעתכם, כי בעקבות החקיקה החדשה בנושא מיסוי הקיבוצים[1] אנו נערכים ליישום החקיקה מול המוסד לביטוח לאומי ורשויות מס הכנסה ועובדים על פתרון טכנולוגי במסגרת תוכנת "שירה".

התוכנה, תיתן מענה לקיבוצים בנושא בקרת הנתונים וכן, בהגשת הדוחות החודשיים למוסד לביטוח לאומי – כל זאת בצורה פשוטה וקלה.

כמו כן, לקראת סוף השנה התוכנה תעשה חיבור לדוח המס של הקיבוץ, תוך עריכת בדיקות והתאמות נחוצות.

נזכיר, כי החל מיולי השנה קיבוצים מתחדשים ידווחו לביטוח לאומי לפי הכנסות הקיבוץ ולא לפי הוצאות (מחיה), כפי שהיה נהוג עד כה. הדיווח בגין החברים יהיה על פי מעמדם (עובד פנים, עובד חוץ, לא עובד ולא עובד עצמאי, עובד עצמאי, עקרת בית  וכדומה) וכן, על פי הכנסות החברים לפי סוגי ההכנסה (הכנסת עבודה, הכנסה מעסק, חלוקת רווחים, פנסיה, הכנסה פאסיבית ועוד). בנוסף, מבחני ההכנסה לקצבאות הביטוח לאומי (זקנה, שארים, נכות, סיעוד, אבטלה ועוד) יושפעו הן ממעמד החבר והן מסיווג ההכנסות שלו.

כאמור לעיל, בכדי לעזור לקיבוצים המתחדשים להתמודד עם שינויי החקיקה אנו מפתחים בתוכנת שירה מודול, אשר ינפיק את הקובץ החודשי לדיווח השוטף למוסד לביטוח לאומי וכן, ימנע טעויות הן בסיווג ההכנסה והן בסיווג מעמד החבר לביטוח הלאומי.

מלבד זאת, התוכנה תכין דוחות התאמה שנתיים לביטוח לאומי ולמס הכנסה – דוחות אשר יתבססו על הדיווח החודשי – דבר אשר יאפשר מעקב על הנתונים בזמן אמת.

יובהר, כי לגבי קיבוצים שיתופיים תחולת החוק מינואר 2017 – חישוב הבסיס והדיווח לביטוח לאומי – נשאר כפי שהיה עד כה.

קיבוצים אשר מעוניינים להצטרף ולעבוד בתוכנה מתבקשים ליצור קשר ולקבל הנחיות, היות ויש מספר פעולות הכנה שיש לבצע מוקדם ככל שניתן. מומלץ לא לחכות לרגע האחרון – זאת על מנת, שנספיק לקלוט ולהכין את נתוני הקיבוץ בתוכנה עד תאריך היעד (כאמור, 1 ביולי 2017).

נציין, כי קיבוצים אשר עובדים כבר במערכת שירה יקבלו בימים הקרובים קבצי אקסל להשלמת נתוני אוכלוסייה וסוגי הכנסות רלבנטיים.

לוטה – הסבר קצר על תוכנת "שירה"

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

 עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861              uzi@britcpa.co.il

 אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818         avi_s@britcpa.co.il

 

 

 

 

תוכנת "שירה"

"שירה" – הינה  מערכת לניהול אגודה, עובדת כיום אצל כ- 90 לקוחות במגוון מודולים, כמו ביטוח לאומי לקיבוץ השיתופי, ניהול אוכלוסיה מתקדם, ניהול דירות המגורים והשכרות וארכיון לשמירת מסמכים חשובים של האגודה.

תוכנת שירה פותחה ואופיינה בכדי לתת מענה לצרכים המיוחדים של הקיבוצים והמושבים השיתופיים.

התוכנה אינטרנטית ואינה מצריכה התקנה אצל הלקוח. ההתקנה, העדכונים והייעוץ השוטף -מתבצעים דרך האינטרנט והטלפון.

התמיכה המקצועית ניתנת על ידי עובדי מחלקת  ביטוח לאומי בברית פיקוח – מבט.

התוכנה מפותחת על ידי בית התוכנה "תותסיס" בשיתוף עם ברית פיקוח – מבט.

 

[1]  ראו נא חוזרינו 4/17 ו-5/17.

דילוג לתוכן