PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – דצמבר 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 99.2016


  1. העליות והמורדות של תיקון 27 לחוק המים

עדכון תעריפי המים מתבצע על ידי רשות המים פעמיים בשנה – בראשית השנה ביום 1 בינואר ובאמצע השנה ביום 1 ביולי. נראה, שהעיכוב השנה נובע בעיקרו מהעובדה, שחרף רצונם העז של רשות המים והאוצר – הם לא הצליחו, עד עתה, להעביר את תיקון 27 לחוק המים, תיקון עליו הם שוקדים מזה כשנה (מדצמבר, אשתקד).

כידוע, הכוונה הייתה להכניס את התיקון לחוק לתקציב המדינה הדו שנתי, שאושר בימים האחרונים, אלא שעמידה איתנה של המגזר החקלאי, על כל מרכיביו, גרמה לדחייה בקבלת התיקון. תיקון, שלעניות דעתנו, אינו אלא קלקול חסר תקנה של חוק מרכזי וחשוב הקיים משנת 1959.

במהלך חודש דצמבר הייתה פעילות ענפה סביב תיקון החוק, שהביאה לתוצאה הטובה ביותר, לה ניתן היה לצפות.

נראה שההפגנה וכל האירועים שמסביבה – הביאו לפגישה לילית של הנהגת החקלאים (יו"ר ומנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ונשיא התאחדות האיכרים) עם ראש הממשלה ושרת המשפטים. בסופה, החליט ראש הממשלה להשעות לפי שעה את תיקון 27 לחוק המים, כולל השעיית פעילות הוועדה המשותפת – כלכלה ופנים.

מסתמן כעת, שהדיון בתיקון החוק יועבר לידי שרי המשפטים, התשתיות והחקלאות שימנו ועדה מקצועית שתדון בעניין בראשית ינואר 2017.

  1. תעריפי המים החל מראשית 2017

תעריפי המים לחקלאות – בהנחה, שלא תהיינה התפתחויות נוספות בימים הקרובים, תחול עליה בשיעור של 0.23% בתעריפי המים לחקלאות החל מיום 1 בינואר 2017 (בחלק מסוגי המים העלייה תהייה בשיעור של 3.5 אגורות.

תעריפי המים לצריכה ביתית – בעוד בתאגידי המים והביוב יישארו התעריפים ברמתם הנוכחית – תהיה הוזלה בשיעור של 0.17 ש"ח בתעריפי המים ממקורות לצרכני ההתיישבות.

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

 

חג חנוכה שמח לכל לקוחותינו

דילוג לתוכן