PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – ספטמבר 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 78.2016


  1. חישוב מחיר המים הביתי – עדכון מספר נפשות

בהודעה, שפורסמה על ידי רשות המים בימים האחרונים, מתבקשים צרכני המים הביתיים לעדכן את ספק המים במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור שלהם.

נזכיר, כי על פי הכללים, זכאי כל בית אב ל-3.5 מ"ק לחודש בתעריף נמוך, לכל נפש. כל כמות מים שמעבר לכך, מחושבת לפי התעריף הגבוה.

נזכיר עוד, שיחיד המתגורר ביחידת דיור – זכאי לכמות כפולה של מים בחודש (7 מ"ק) – בתעריף הנמוך, וכך גם נכים מרמת נכות כפי שנקבעה בתקנות.

את ההודעה ניתן למצוא באתר רשות המים ובאתרנו.

 

  1. היטלי הפקה ב"אזורים מנותקים" ו"סובב כינרת"

כידוע, היטלי ההפקה ב"אזורים מנותקים" ו"סובב כינרת", נקבעים בכל שנה לאחר שמנהל רשות המים קבע (בסיומה של עונת הגשמים) את המצב ההידרולוגי של כל אחד מאותם אזורים.

ההגדרה של "אזור מנותק" – הפקת מים מאזור שאינו מקבל מים מחוץ לאותו אזור, ואיננו מספק מים לאזור אחר כלשהו.

האזורים המנותקים הינם: עמק חרוד, עמק בית שאן, בקעת הירדן ואזורי ים המלח והערבה (צפונית ודרומית).

השנה נקבע לכל האזורים הללו מצב הידרולוגי גרוע, וכך גם לאזור "סובב כינרת" – אזור הסובל זו שנה שלישית ברציפות ממחסור חמור במשקעים.

בשל הגדרה זאת (מצב "גרוע") – ההיטלים גבוהים יותר לעומת מצבים בהם המצב ההידרולוגי שפיר יותר.

 

 

נאחל לעצמנו שהגשמים יבואו בעתם, ירוו את שדותינו, ימלאו את מאגרי המים, ולכל לקוחותינו ועם ישראל

חג שמח ושנה טובה!

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

דילוג לתוכן