PDF להורדה

ניהול אנרגטי כולל בשטחי חלוקת חשמל

שנה: 2016

מספר החוזר: 57.2016


ההזדמנויות בתחומי האנרגיה הינן ניכרות, ובמקרים רבים הן מחייבות ביצוע השקעות כספיות  או קבלת החלטות בנוגע לפרויקטים חלופיים לתקופה ארוכה ובתנאי חוסר ודאות.

אנו מציעים לקיבוץ לבצע ניתוח מקיף של כל החלופות העומדות לפתחו, ניתוח היתרונות והחסרונות בכל חלופה בטווח הקצר והארוך, בחינת ההשפעות ההדדיות של המיזמים השונים וקבלת החלטות המביאות בחשבון את הסיכונים וההזדמנויות שבכל חלופה אנרגטית.

בשנים האחרונות חלו מספר רב של התפתחויות במשק האנרגיה בישראל בכלל ובתנועה הקיבוצית בפרט – בין השאר ניתן למנות:

  • פרישת רשתות הולכה של גז טבעי באזורים שונים בארץ, מאפשרת הסבת מערכות חימום לשימוש בגז טבעי וכן יצור חשמל ואנרגיה תרמית במערכות קוגנרציה.
  • חשמל פרטי וזול יותר המיוצר על ידי יצרנים פרטיים (יח"פ), הן בהסדרים קבועים והן בהסדרים על בסיס מקום פנוי (interruptible).
  • ישום הרפורמה במשק החשמל הקיבוצית הידועה בשם "המתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים" והפעלה של חברה בע"מ לחלוקת חשמל בקיבוצים רבים.
  • שילוב של מערכות סולאריות תעריפיות בהספק של 50 KWP, ומערכות סולאריות לצריכה עצמית בהסדרת מונה נטו, בהספק מרבי של 5 MWP, בשטחי חלוקת חשמל בקיבוצים.
  • מעבר למניית חשמל דיגיטלית וחכמה בשטחי חלוקת חשמל, המאפשרת ניהול יעיל וחסכוני יותר של צריכת החשמל בקיבוץ.
  • פתרונות טכנולוגיים שונים לחיסכון אנרגטי במגוון שימושים במגזר העסקי והפרטי.

התפתחויות אלו מציבות בפני הקיבוץ הזדמנויות לניהול יעיל וכלכלי יותר של משק האנרגיה הכולל וליצירת ערך כלכלי ניכר, אולם יחד עם זאת, ריבוי החלופות יוצר לעיתים "התנגשות" בין פרויקטים שונים, אשר השפעותיהם הינן בכיוונים מנוגדים.

בשוק פועלים מגוון רחב של יזמים במגזרי האנרגיה השונים, אשר כל אחד מנסה לשכנע את הקיבוץ, בכך שהפתרון אותו הוא מספק הוא המיטבי לקיבוץ.

בקיבוצים רבים אנו נתקלים בהתלבטות בין חלופה של פיתוח פרויקטים סולאריים לבין חלופה של ייצור חשמל עצמי בגנרטור גז בטכנולוגית קו גנרציה, וזאת בהתייחס למציאות אנרגטית הכוללת הסכמים קיימים או עתידיים של רכישת חשמל מיח"פ, ופעילות של חברה לחלוקת חשמל, כאשר כל החלטה בטווח הקצר תשפיע על ההתנהלות האנרגטית בקיבוץ בטווח הארוך.

 

 

ייצור חשמל עצמי מחייב ניתוח פרטני של צריכת החשמל בקיבוץ, בטווח הקצר ובטווח הארוך, ובחינה כוללת של השפעות הרגולציה על אפשרויות הניצול של החשמל מיצור עצמי.

כאמור, מכיוון שההזדמנויות בתחומי האנרגיה הינן ניכרות, ובמקרים רבים הן מחייבות ביצוע השקעות כספיות או קבלת החלטות בנוגע לפרויקטים חלופיים לתקופה ארוכה ובתנאי חוסר וודאות – אנו מציעים לקיבוץ לבצע ניתוח מקיף של כל החלופות העומדות לפתחו, ניתוח היתרונות והחסרונות בכל חלופה בטווח הקצר והארוך, בחינת ההשפעות ההדדיות של המיזמים השונים וקבלת החלטות המביאות בחשבון את הסיכונים וההזדמנויות שבכל חלופה אנרגטית.

 

 

 

למידע נוסף לגבי פרויקטים סולאריים, פיתוח מיזמי אנרגיה מתחדשת, כדאיות כלכלית, חסמי רגולציה ומודלים עסקיים מול יזמים – ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני ממשרדנו.

טלפון: 052-4771747, דוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן