PDF להורדה

בג"ץ דחה את בקשת ה"קשת המזרחית" למתן צו ביניים נגד "חלופת האגודה"

שנה: 2016

מספר החוזר: 54.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ[1], סירב לתת צו על תנאי, שהיה גורם להפסקת הבניה בקיבוצי עוטף עזה והפריפריה.

 

להלן עיקרי החלטת בג"ץ:

הקשת המזרחית עתרה לבג"ץ בבקשה לבטל את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1447: "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי".

כמו כן, ביקשה הקשת המזרחית צו על תנאי לעצירת יישום החלטה 1447 ("חלופת האגודה"). אילו היתה מתקבלת בקשה זו, היה הדבר גורם לעצירת הבניה בקיבוצים בעוטף עזה ובפריפריה עד לקבלת החלטה סופית בעתירה.

בג"ץ דחה את הבקשה.

בנוסף דחה בג"ץ את בקשת המדינה לחבר את עתירת הקשת המזרחית כנגד חלופת האגודה יחד עם בג"צ התנועה הקיבוצית בנוגע ל'חלופת הפיקדון".

החלטת בג"ץ מאפשרת את המשך ההתקדמות בביצוע החלטה 1447 בקיבוצים המעוניינים בכך.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1]    בגצ 2608/16 האגודה לצדק חלוקתי בע"מ (חברה לתועלת הציבור), הקשת הדמוקרטית המזרחית, תהודה ואח'… נגד מועצת מקרקעי ישראל.

דילוג לתוכן