PDF להורדה

אושר שיוך מגרשים בשיוך פרטני – בין חבר קיבוץ לרשות מקרקעי ישראל – תמורת 33% מערך הקרקע

שנה: 2016

מספר החוזר: 46.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי מועצת מקרקעי ישראל קיבלה את החלטה 1456: "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי", המתקנת את החלטה 1411, שנשאה שם זהה.

להלן עיקרי התיקונים:

החלטה 1456 קובעת מסלול שיוך פרטני בין חבר הקיבוץ לרשות מקרקעי ישראל, בתשלום של 33% מערך הקרקע. את ההחלטה ניתן ליישם לגבי מספר מגרשים הנקבע בחלקת המגורים, ואילו שאר המגרשים, עד מגבלת תמ"א 35 לוח 2, יימכרו תמורת 91% מערך הקרקע. על שיעורים אלו יש להוסיף את הנחות אזור העדיפות הלאומית.

התיקון העיקרי מאפשר ל"חבר ותיק" (שגילו, ביום בו הקיבוץ החליט לאמץ את ההחלטה, לפחות 55) – לדחות את ביצוע עסקת השיוך למועד שיבחר. בכך למעשה מאפשרת ההחלטה שיוך וולונטרי לאותם חברים ותיקים.

תיקון נוסף מכליל את העדכון האחרון בלוח 2 בתמ"א 35 (הגדלת מספר יחידות הדיור ביישוב לכ-21 קיבוצים).

כמו כן, ברצוננו לעדכנכם, כי:

  • הדיון בהחלטה 611, העוסקת בהסדרת שימוש מבני תעסוקה בשטח הקיבוץ, נדחה ועתיד לעלות במועצת מקרקעי ישראל הקרובה.
  • החלטה 627, העוסקת בהסדר הביניים שיאפשר לקיבוצים שהחליטו לשייך, אך לא בחרו מסלול שיוך, לחדש את הבניה כשלב מעבר למסלול השיוך – לא הובאה לדיון במועצה עקב חילוקי דעות בין נציגי הקיבוצים למועצת מקרקעי ישראל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדגן יראל dagany@tkz.co.il

דילוג לתוכן