PDF להורדה

פטורים ותיאומי מס לחברי קיבוץ

שנה: 2016

מספר החוזר: 39.2016


בחודשים האחרונים חברי קיבוצים מתחדשים המדווחים דרך הקיבוץ וחברי קיבוצים שיתופיים לא הצליחו לקבל פטור מפיצויי פיטורין, פטור ממס על קצבה מזכה לפי 9(א), פטור ממס לרצף קצבה,  תיאום מס לפנסיה (כאשר נוכה מס מרבי ממקור נוסף) תיאומי מס בגין שכר, זיכויים אישים שונים ועוד.

לבקשת ברית פיקוח מינה מנהל רשות המסים, מר משה אשר, את עופרי שלו מנהל המחלקה המקצועית לטפל בעניין.

ביום חמישי האחרון (14/4) התקיימה פגישה עם נציגי רשות המסים – בה הוסכם כי ברית פיקוח תעביר לרשות ריכוז של כל הבעיות על מנת לתת פתרון מידי למצוקה.

לצורך המשך טיפול – אנא העבירו לרו"ח יוסי שלם, yosys@mbtcpa.co.il, ריכוז בעיות לא פתורות בקיבוצכם.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845.

 

 

דילוג לתוכן