PDF להורדה

החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי

שנה: 2016

מספר החוזר: 24.2016


בהמשך לחוזרנו 5/16 בעניין החבות במס ערך מוסף של מכירת פירות וירקות – ברצוננו לעדכנכם, בדבר פרסומה של החלטת מיסוי[1] הבאה להבהיר את הוראת הפרשנות 6/2015 – החבות במע"מ במכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי.

להלן תמצית החלטת המיסוי:

  • מכירת חצאי אבטיח וחלקי דלעת לפי משקל – אינה נחשבת לעיבוד של הירק ולפיכך, תהיה חייבת במע"מ בשיעור אפס.
  • מכירת אתרוג – חייבת במע"מ בשיעור אפס, בין אם האתרוג נמכר בנפרד ובין אם הוא נמכר כחלק ממארז של ארבעת המינים הנמכרים בסוכות.

יובהר, כי מכירת יתר המרכיבים של ארבעת המינים (לולב, ערבה והדס) – חייבת במס בשיעור מלא.

  • מכירת קנאביס רפואי – חייבת במס מלא.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  החלטת מיסוי 7784/16.

דילוג לתוכן