PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – נובמבר 2015 (עדכון שני)

שנה: 2015

מספר החוזר: 93.2015


  1. תעריפי מים לחקלאות – 2016

בשימוע, שהתקיים במשרדי רשות המים בשבוע שעבר, הוסכם בין אנשי רשות המים והתאחדות חקלאי ישראל, שבמסגרת מתווה ייקור המים השפירים לחקלאות לרמה של 2.80 ש"ח למ"ק(!) – יועלה התעריף החל מיום 1 בינואר 2016, בשיעור של כ-0.18 ש"ח למ"ק – ייקור של כ-7.6% לעומת מחירם כיום, העומד על 2.34 ש"ח למ"ק.

עוד נקבע, ככל הידוע לנו, שתעריפי הקולחין באיכות שלישונית המסופקים על ידי מקורות – מחירם אמור לעלות בראשית 2016 בכ-0.07 ש"ח למ"ק, ובכך ייקבע, בפעם הראשונה מאז משתמשת החקלאות במי קולחין, שתעריפי השפד"ן יהיו זולים יותר ממים מושבים שאיכותם טובה פחות!

את הפירוט המלא של תעריפי המים המתוכננים לראשית 2016 (לחקלאות לבית ותעשייה) – נפרסם בחוזרנו הבא.

 

  1. מכאן ומשם…
  • מפלס הכנרת – נכון ליום 29 בנובמבר 2015 – עמד רום מי הכנרת על מינוס 213.02 מטר. עד לרום העליון, העומד, כידוע, על מינוס 208.9 מטר – קיים פער של 4.12 מטר, שמשמעותו כ-700 מיליון מ"ק אותם יכולה הכנרת (עדיין) להכיל.

יוזכר, שהאירוע האחרון בו היה הכרח לפתוח את סכר דגניה, אירע בחורף 1993-4.

  • החלטות מועצת הרשות למים – באתר רשות המים מתפרסמות החלטות המועצה כמידע לצבור. לעניות דעתנו, יש עיכוב בלתי מוסבר בפרסום הדיונים וההחלטות, והפרוטוקול האחרון שפורסם נושא את התאריך 6 באוגוסט 2015 – 4 חדשים ללא פירוט מדיוני הנהלת הרשות.
  • ניהול משק מים בישובים חקלאיים – לאחרונה שוב נדרשנו למספר מקרים בהם מעבירים יישובים את ניהול משק המים שלהם לידי קבלן, ובמקרים לא מעטים אותו קבלן מחייב את החברים בישוב – לבית ולחקלאות – שלא על פי החוק!

אנו מציעים לישוב שנתקל בבעיה שכזו לפנות אלינו להסדרת העניין, שכן על פי מידע שברשותנו קיימת לעתים גבייה בייתר בשיעור של עד מאות אחוזים.

 

 

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן