PDF להורדה

הוארכה והותאמה הטבת שווי השימוש לרכבים היברידיים לראשונה גם רכבים חשמליים ייהנו מההטבה

שנה: 2015

מספר החוזר: 69.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות הקובעות, כי החל מיום ה-1 ביולי 2015 יהיה זכאי בעל רכב היברידי להטבה של הפחתה בזקיפת שווי השימוש, בסך 500 ש"ח לחודש בלבד.

נזכיר, כי עד ליום ה-30 ביוני 2015 היה זכאי בעל רכב היברידי להפחתה בזקיפת שווי השימוש, בסך 560 ש"ח לחודש.

במקביל, נקבע כי החל מיום ה-1 ביולי 2015 בגין כלי רכב חשמליים ורכבי "פלאג אין" (רכבים הנטענים ממקור חשמל חיצוני לרכב) תהא זכאות להפחתת שווי שימוש בגובה של 1,000 ש"ח לחודש (עד כה לא ניתנה הפחתה בגין רכב חשמלי ואילו בגין רכבי "פלאג אין" היתה הפחתה בסך 500 ש"ח).

תוקף תקנות אלו עד ליום ה-31 דצמבר 2017.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן