PDF להורדה

עדכונים במשק המים – פברואר 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 19.2019


להלן מספר עדכונים רלבנטיים ליישובי המגזר הכפרי – חקלאי בכל הקשור למשק המים.

הקצאות חקלאיות לשנת 2019 ובקשת תוספות לשנה זו

בשבועות האחרונים מתקבלים בישובים רישיונות ההפקה והאספקה לשנת 2019. נזכיר, כי בעקבות תיקון 27 לחוק המים הופרדו רישיונות ההפקה והאספקה (שהיו עד התיקון רישיון אחד מאוחד) – רישיון ההפקה נותר בעל מסגרת כחולה ורישיון האספקה הינו בעל מסגרת ירוקה.

הקצאות המים החקלאיות עבור שנת 2019 עומדות על הכמות הסופית שהוקצתה בסוף שנת 2018. נזכיר, כי במהלך שנת 2018 נעשה קיצוץ של כ-11% בהקצאות המים השפירים למטרת חקלאות ואנו מתחילים את שנת 2019 עם קיצוץ זה.

כולנו תקווה, כי בעקבות החורף הגשום, שאנו חווים, יאושרו תוספות הקצאות ונחזור, לכל הפחות, להקצאות שעימן התחלנו את שנת 2018. החלטה לעניין זה תינתן בסוף חודש מרץ.

צפוי, כי בשבועות הקרובים, תקנות משרד החקלאות להקצאות המים יפורסמו בגרסתם לשנת 2019. בטיוטת הגרסה הנוכחית אין שינויים מהותיים מהגרסה של שנת 2018. התקנות קובעות את העקרונות להקצאות המים ליישובים השונים וכן את הכללים הנדרשים לצורך קבלת תוספת הקצאות ועניינים נוספים.

יישובים, אשר ממצים את הקצאות המים שלהם בשנים האחרונות ואף מגיעים לחריגה מהקצאות המים לאור הקיצוצים שנכפו – יכולים לפנות בבקשה לתוספות הקצאה. הפניה תעשה למחוז הרלבנטי במשרד החקלאות, באמצעות הטפסים הנמצאים כנספחים לתקנות המדוברות.

את הפניות יש להעביר עד לסוף חודש מאי, אנו נשוב ונזכיר לגבי עניין זה בחוזרים הבאים ונשמח גם לסייע בתהליך זה.

הקצאת מים לחקלאי היישוב / חלוקה פנימית של מכסות המים – בג"צ שמעון מגן

לאחרונה הכריע בג"צ בסוגיית הקצאת המים הפנימית בתוך האגודות היישוביות.

טענת העותר הייתה, כי קיימות אגודות חקלאיות, אשר דורשות תוספת עלות למים עבור העברת ההקצאה מחבר אגודה אחד למשנהו. העותר ביקש כי המים יוקצו ישירות לחקלאים הפעילים.

בג"צ בחר לשמור על מבנה ההקצאות הנוכחי הרואה, באגודה החקלאית את הגורם הרלבנטי להקצאת המים ברמה המערכתית, ובכך שמר על "ריבונותה" של האגודה בניהול הקצאת המים לחבריה. יחד עם זאת, בג"צ ציין, כי מענה לסוגיית המסחר במים (תוספת עלות עבור העברת מים לחקלאים פעילים) תינתן על ידי אישור סופי של תקנות המים (איסור ספסרות במים), הממתינות לאישור ועדת הכלכלה בכנסת.

נציין, כי תקנות אלו קובעות, כי לא ייגבה כל תשלום נוסף עבור העברת מים בתוך האגודות ומגדירות בצורה ברורה וחד משמעית מיהו חקלאי פעיל ומהן זכויותיו לעניין הקצאות המים.

 

 

בג"צים תיקון 27 לחוק המים

כנגד תיקון 27 לחוק המים הוגשו מספר עתירות לבג"צ, אשר תקפו את מהות החוק וכן מרכיבים שונים הנגזרים ממנו.

לאחרונה נערך בבית המשפט העליון דיון נוסף, אשר איחד תחתיו את כלל העתירות שהוגשו.

עמדת בית המשפט נחלקה לסוגיות בהן קיבל או קיבל חלקית את עמדת המדינה ובכל מקרה קבע, כי קיימת למדינה ה"פריבילגיה" לקבוע מדיניות כדוגמת המדיניות שקבעה.

לגבי שתי סוגיות עקרוניות הביעו שופטי העליון אי נחת מתשובת המדינה וקבעו, כי הנושא יקבל את עמדת בית המשפט בהמשך. לא ברור האם מדובר בפסיקה או בזימון לדיון נוסף, אך ברור, כי הסוגיות הללו ידרשו מענה הולם מן המדינה.

הסוגיות העקרוניות שבהן בית המשפט לא קיבל את עמדת המדינה הינן:

  •   שיעור ההכרה בהון, שהשקיעו מפיקי המים בתשתיות מפעלי המים לצורך חישוב העלות המוכרת.

זוהי סוגיה משמעותית ביותר, שעשויה להגדיל את העלות המוכרת לפעילות ההפקה ובכך לצמצם את חבות דמי המים.

  • אזורים נעדרי חלופה – בית המשפט לא קיבל את עמדת המדינה לגבי קביעת היעדר חלופה ברמה האזורית ולא ברמה הצרכנית הפרטנית – דהיינו ברמת היישוב.

גם סוגיה זו מעמידה את המדינה בפני צורך אמיתי להמציא מענה הולם ליצירת שוויון מלא בין צרכני המים – העיקרון הראשי שהוביל לחקיקת תיקון 27.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן