PDF להורדה

מענקים להגשת תכניות לפיתוח תהליכי ייצור חדשניים

שנה: 2020

מספר החוזר: 110.2020


ברצוננו לעדכנכם בקול קורא, שפורסם על ידי רשות החדשנות, המאפשר למפעלי ייצור או מפעלים הנמצאים בהערכות לייצור, להגיש בקשה לקבלת תמיכה בתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית, שמהותן פיתוח תהליכי ייצור חדשניים במפעל.

המסלול נועד לסייע לחברה לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור, במטרה לקדם בישראל ייצור של מוצרים חדשניים וייצור בתהליכי ייצור מתקדמים במפעלים קיימים.

על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות טכנולוגית מהותית עבור החברה, ולייצר תשואה עודפת משמעותית עבור המשק הישראלי.

פרויקטי מו"פ, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו למסלול מעבר מפיתוח לייצור, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל-60% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 12 באוקטובר 2020.

להלן עיקרי הקול הקורא:

 • מהות המסלול

מסלול מעבר מפיתוח לייצור המיועד למפעלים וחברות שמייצרים או נערכים לייצור בישראל והמעוניינים לבצע את אחד מהתהליכים הבאים (או את שניהם):

 • תהליך ייצור חדשני.
 • תהליך ייצור למוצר חדשני.
 • אוכלוסיית היעד
 • חברה ישראלית, הרשומה בישראל, המייצרת מוצרים מוחשיים חדשניים, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר לשנה.
 • חברה ישראלית, הרשומה בישראל, הנמצאת בהערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר, ובבעלותה לפחות קו ייצור אחד או נמצאת בהיערכות לייצור, וביצעה לפחות שתיים מהפעילויות הבאות:
 • חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות ייצור.
 • רכישת מכונות לטובת תהליך ייצור.
 • העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
 • קיבלה אישור למענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור.
 • הכינה תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או לתהליך ייצור הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.
 • הנושאים הכלולים בקול הקורא
 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור.

לדוגמה: פיתוח קו ייצור לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.

 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת.

לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת במהלך שרשרת הייצור.

 • ביצוע סימולציות / אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור.

לדוגמה: ביצוע סימולציה וניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.

 • פיתוח תהליך ייצור המשפר משמעותית את תכונות המוצר.

לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

 • הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים
 • הוצאה לפיתוח תבניות, שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ש"ח.
 • הוצאה לרכישת ידע, המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו״פ, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ש"ח.
 • הוצאות גימלון (Scaling up) – הגדלת הכמויות והציוד בפיתוח תהליך במעבר מהפקה מעבדתית לייצור תעשייתי. מעבר מייצור ניסיוני לייצור המוני, בהיקף שאינו עולה על 750,000 ש"ח.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התכנית שאושרה, בסך של עד 25,000 ש"ח.
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התכנית לארץ ולחו״ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.
 • קריטריונים להערכת בקשה
 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בתכנית.
 • מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בתכנית.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע התכנית, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בתכנית.

 

 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת התכנית, ומימושה העסקי.
 • תנאים נוספים

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות,  מסלול הטבה מס' 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ומסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.

  

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן