PDF להורדה

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ישראל – קוריאה (קרן KORIL)

שנה: 2021

מספר החוזר: 54.2021


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא על ידי קרן  [1]KORILלשיתוף פעולה במו"פ ישראל – קוריאה. קרן KORIL מקדמות את שיתופי הפעולה במחקר ופיתוח בין קוריאה לישראל, ומממנת עד 1 מיליון דולר לפרויקט משותף של חברות משתי המדינות.

מימון הקרן מעודד שיתופי פעולה לפיתוח ושדרוג טכנולוגיות חדשניות בכל התחומים ובחינת היתכנותן במטרה לעזור לחברות להרחיב את סל המוצרים ללקוחות, להגיע לשווקים חדשים, ולקצר את זמן הגעתם לשוק.

הקול הקורא מיועד לתאגידים טכנולוגיים מכל התחומים המעוניינים בשת"פ עם חברות קוריאניות.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 2 באוגוסט 2021.

להלן עיקרי הקול הקורא:

לקרן שלוש תכניות מימון:

 1. Full Scale מימון עד 1 מיליון דולר אמריקני לפרויקט או מימון בין 30% ל-50% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מבניהם), לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור, שנמשך בין שנה לשלוש. מיועד לתקציבים משותפים שעולים על 400 אלף דולר. בנוסף, מאושרות הוצאות מסחור משותפות עד 30 אלף דולר לפרויקט.
 2. Mini Project מימון עד 200 אלף דולר לפרויקט או מימון של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מבניהם), לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור, שנמשך עד שנה. מיועד לתקציבים משותפים שאינם עולים על 400 אלף דולר.
 3. בדיקת היתכנות – עבור פרויקט שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק. מימון עד 30 אלף דולר או מימון עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות (הנמוך מבניהם), לפרויקט משותף של עד שלושה חודשים.

תנאי סף

 • הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בקוריאה והחברה הרשומה בישראל.
 • חברה לא יכולה להחזיק יותר מ-20% מהמניות בחברה השותפה.
 • על הפרויקט המשותף להיעשות בקוריאה ובישראל.
 • לפחות 30% מעבודות המו"פ בפועל חייבות להיעשות גם בקוריאה וגם בישראל.
 • הטכנולוגיה והמוצר שפותחו חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור.
 • על החברות להיות בעלות יכולת לממן את החלק המשלים של תקציב הפרויקט שלהן לאחר מענק.

קריטריונים להערכת בקשה

 • יכולות טכניות לביצוע הפרויקט.
 • יכולות פיננסיות.
 • יכולות מסחור המוצר ושיווקו.
 • סינרגיה בין השותפים.
 • יכולות משלימות בין השותפים.
 • מידת החדשנות הטכנולוגית או הפונקציונלית.
 • פוטנציאל להצלחה מסחרית.

 

לקריאת תנאי הסף והקריטריונים להערכה המלאים – לחצו כאן

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

[1] קרן קוריאה ישראל למחקר ופיתוח תעשייתי (KORIL-RDF) היא קרן דו לאומית, שנוצרה על ידי ממשלות דרום קוריאה וישראל במטרה לקדם ולתמוך בשת"פ טכנולוגי חדשני בין חברות מסחריות ישראליות ודרום קוריאניות.

 

דילוג לתוכן