הארכת זמן מתן סובסידיות לענף הלול באזור מרום

  1. בית
  2. News
  3. הארכת זמן מתן סובסידיות לענף הלול באזור מרום

הגליל פורסם ברשומות חוק הגליל (תיקון מס' 12), תשע"ז–2017, המאריך בעשר שנים את הסובסידיות בייצור הניתנות לבעלי מכסה בענף הלול, המתגוררים באזור מרום הגליל. תחולת החוק הינה מיום ה-1 בינואר 2018.

דילוג לתוכן