PDF להורדה

תשלום האגרה השנתית לשנת 2021 לרשם החברות והשותפויות בתעריף מופחת – תזכורת

שנה: 2021

מספר החוזר: 30.2021


ברצוננו להזכירכם, כי ניתן לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות והשותפויות בתעריף מופחת עד ליום ה-31 במרץ 2021[1].

לצורך ביצוע התשלום (באופן מקוון או באמצעות בנק הדואר) מספיק לתת את מספר החברה או השותפות (ח.פ.), דהיינו, אין צורך בשובר לתשלום.

נציין, כי בימים אלה נבחנת האפשרות לבצע תיקון חקיקה שיאפשר את הארכת המועד לתשלום בתעריף המופחת. יודגש, כי כל עוד לא אושר תיקון חקיקה כזה, החל מ-1 באפריל 2021 התעריף יעודכן לסכום המלא.

לתשלום האגרה באתר רשות התאגידים – לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרינו 16/21 (חברות) ו-17/21 (שותפויות)

דילוג לתוכן