PDF להורדה

תרומות עבור קיבוצי עוטף עזה

שנה: 2023

מספר החוזר: 98.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות מלחמת חרבות ברזל, התנועה הקיבוצית עורכת מבצע איסוף תרומות שיועברו במלואן לקיבוצי עוטף עזה, עבור חברי וחברות הקיבוצים הנמצאים ברובם מחוץ לבתיהם.

הכסף שייאסף ישמש עבור:

  • ציוד קיום: ביגוד, שמיכות, מגבות, דברי היגיינה, תמ"ל ועוד.
  • חוסן קהילתי ומשפחתי: פסיכולוגים, עו"ס, מטפלים ריגשיים, תכניות חינוכיות ועוד.
  • ארגון, שינוע ועזרה לוגיסטית בגיוס תרומות פיזיות ומקומות לינה.
  • צרכים נוספים שיעלו מהשטח.

התנועה הדגישה, כי כל התרומות יועברו במלואן לקיבוצים על פי תעדוף וראיה כוללת של הצרכים. התנועה הקיבוצית מתחייבת לא להשתמש בכסף לצרכי המנגנון אלא רק להעבירו לקיבוצים.

במקרה שתורם פונה לקיבוץ בבקשת תרומה לקיבוץ ספציפי, התנועה תנפיק את האישור תרומה לפי סעיף 46 לתורם ותעביר את הכסף ישירות לאותו קיבוץ מסוים.

התרומה מוכרת למס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

הצעתנו לרישום התרומות בקיבוצים מקבלי התרומות – להעביר את התרומות לעמותה או ישירות לחברים. באם התרומה מועברת ישירות לקיבוץ – יש לציין שהתרומה הינה בעבור החברים. כמו כן, ניתן לרשום את התרומות בקרנות המילואים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפנות לגלעד בכרך, גזבר התנועה הקיבוצית:

gilad@tkz.co.il

 

דילוג לתוכן