PDF להורדה

תקציב ייעודי למעונות יום – עדכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 66.2020


בהמשך לחוזרנו 63/20 בדבר "תקציב ייעודי למעונות יום להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של הגבלת הפעילות נוכח התפשטות נגיף הקורונה" ברצוננו לעדכנכם, כי פנינו לרשות המסים וביקשנו למצוא פתרון הולם להצהרה המבוקשת אודות אי הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע גם מרשות המסים.

נזכיר, כי לאחרונה פרסם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נוהל הגשת בקשה לקבלת תקציב ייעודי להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של הגבלת הפעילות נוכח התפשטות נגיף הקורונה (מימון העלויות הקבועות), למסגרות לגיל הרך, כאשר תקציב זה מהווה חלופה למענק הסיוע לעסקים, שמציעה רשות המסים, והמבקש נדרש לחתום, כי הוא לא ביקש ולא יבקש פיצוי במסלול אחר.

היום (13/5/20) התקבלה תשובתו של מר רמי יצקן, סגן מנהל קרן הפיצויים של רשות המסים. על פי תשובתו, המתייחסת רק למסלול עד מחזור של 20 מיליון ש"ח, ניתן יהיה להגיש בקשה על פעילות הקיבוץ ללא מעונות היום.

יצוין, כי הגשה לרשות המסים תתאפשר טכנית רק אחרי 20 במאי 2020, במסלול "מעונות מעורב". לבקשה יש לצרף פירוט של המחזורים והתשומות, ללא פעילות מעונות היום, מאושרים על ידי רואה חשבון.

בתנאים אלו, לא נראה כי יש מניעה מקיבוצים שהמחזור המאוחד שלהם (בכל איחוד העוסקים) אינו עולה על 20 מיליון ש"ח להגיש את הבקשה למענק הייעודי למעונות יום (700 ש"ח לילד בגין מרץ-אפריל ובהמשך עוד 600 ש"ח בגין מאי ו-600 ש"ח בגין יוני – בגין כל ילד, שהיה רשום במעונות היום בפברואר 2020).

לגבי קיבוצים שמחזור הפעילות שלהם מעל 20 מיליון (מרבית הקיבוצים) עדיין לא ברור מה יהיה המסלול העתידי.

 

נציין, כי ברמה המערכתית, הפיצוי ניתן לגורם המפעיל של מעונות היום, שהוא לרוב המועצה, באמצעות הוועד המקומי, הקיבוץ או האגודה הקהילתית. במצב זה הקיבוץ אינו המבקש הישיר מול משרד הרווחה, ומאידך, הוועד המקומי, שבהגדרתו הינו "רשות מקומית", אינו זכאי לפיצוי מרשות המסים מתוקף היותו "גוף מתוקצב", על פי סעיף 21 לחוק יסודות התקציב.

 

ארגון המעוניין להגיש בקשה לקבלת המענק למלא את הטופס, לחתום כנדרש ולשלוח לכתובת Meonot.family@economy.gov.il

לנוהל הגשת הבקשה וטופס ההצהרה – לחצו כאן

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

 

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים

https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

דילוג לתוכן