PDF להורדה

תקציב ייעודי למעונות יום להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של הגבלת הפעילות נוכח התפשטות נגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 63.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פרסם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נוהל הגשת בקשה לקבלת תקציב ייעודי להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של הגבלת הפעילות נוכח התפשטות נגיף הקורונה (מימון העלויות הקבועות), למסגרות לגיל הרך. הנוהל מזכה במענק של 700 ש"ח בגין כל ילד, שהיה רשום במעונות היום בפברואר 2020.

יודגש, כי תקציב זה מהווה חלופה למענק הסיוע לעסקים, שמציעה רשות המסים, והמבקש נדרש לחתום כי הוא לא ביקש ולא יבקש פיצוי במסלול אחר. דהיינו, כל ארגון או רשות מקומית המפעילים מסגרת לגיל הרך, יוכלו לבחור בין קבלת התקציב הייעודי מהמשרד לבין קבלת מענק רשות המסים.

עוד יובהר, כי נכון לעכשיו, עדיין אין ודאות לגבי היכולת לבקש פיצוי במסלול רשות המסים רק על חלקים מהפעילות. לכן, בקשת המענק ממשרד העבודה והרווחה, עלולה למנוע כל פיצוי אחר ברמת הקיבוץ / האגודה הקהילתית. אי לכך, יש לבחון היטב האם נכון לבקש פיצוי זה. הדבר נכון גם במקומות שבהם המועצה האזורית מגישה את הבקשה למענק אך מבקשת חתימה של הקיבוץ על כך שהוא לא יתבע פיצויים.

ארגון המעוניין להגיש בקשה לקבלת המענק למלא את הטופס, לחתום כנדרש ולשלוח לכתובת Meonot.family@economy.gov.il

לנוהל הגשת הבקשה וטופס ההצהרה – לחצו כאן

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים

https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

דילוג לתוכן