PDF להורדה

תקנות פחת מואץ על ציוד שנרכש החל מ-1 בספטמבר 2020 ועד ה-30 ביוני 2021

שנה: 2020

מספר החוזר: 147.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות פחת מואץ, לפיהן כלל העוסקים במשק יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול על ציוד שנרכש החל מה-1 בספטמבר 2020 ועד ה-30 ביוני 2021, כאשר ישנה חלוקה לתקופות לעניין הענפים השונים.

הטבה זו תקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים בשנים הקרובות, ובכך תביא להקטנת נטל המס עליהם ותעודד רכישת ציוד.

 

להלן עיקרי התקנות:

  • בגין רכישת ציוד על ידי עסק בענף התעשייה, החל מה-1 בספטמבר 2020 ועד ה-30 ביוני 2021, יינתן פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לגביו על פי הדין הקיים.
  • בגין רכישת ציוד על ידי עסק בענף המסחר והשירותים יינתן פחת מואץ לתקופה של 3 חודשים באופן כללי, ולעניין רכישת ציוד מסיבי שלא ניתן להשמישו בתוך 3 חודשים, יקבלו עסקים אלה הארכה ל-9 חודשים בדומה לענפי התעשייה.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

 

 

 

דילוג לתוכן