PDF להורדה

תמיכה בחדשנות של בריאות דיגיטלית

שנה: 2019

מספר החוזר: 95.2019


הנושאים בחוזר זה:

 • תוכנית הרצה (פיילוט) בתחום הבריאות הדיגיטלית – הגשה עד לתאריך 2 בינואר 2020.
 • תוכניות סיוע נוספות בתחום הבריאות.

תוכנית הרצה (פיילוט) בתחום הבריאות הדיגיטלית – הגשה עד לתאריך 2 בינואר 2020

כללי

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, למשרד הבריאות ולמטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות. פרויקט בשלב ראשוני יותר/קדם פיילוט – מומלץ להגיש למסלולים אחרים.

ניתן להגיש פיילוט במספר ארגוני בריאות בישראל, אין הגבלה על סכום הפיילוט. חברה יכולה להגיש מספר פיילוטים (בכמה סבבים). בבחינת הבקשה תיבדק בין היתר: תרומת אתרי ההרצה, הימצאות הפרויקט בשלב מתאים לפיילוט, וקידום החברה למסחור באמצעות הפיילוטים בארגוני הבריאות בישראל. ניתן להגיש פיילוט עם ארגון/י בריאות בישראל וארגון/י בריאות בחו"ל (לרוב תינתן עדיפות לפרויקטים שמרבית הפיילוט יבוצע בארגון/י בריאות בישראל).

בפרויקטים בהם המוצר הינו אלגוריתמיקה מבוססת מידע רפואי, יילקח בחשבון כי בפרויקטים אלו, מתבצע מעבר מהיר מפיתוח האלגוריתמיקה ליישום הפיילוט (עם זאת, המסלול מיועד לפרויקטים לאחר בחינת היתכנות,  שבטווח זמן מהיר יחסית יוכלו לבצע פיילוט משמעותי).

ניתן לבצע פיילוט בכל ארגון המבצע פעילות רפואית בישראל.

מטרת המסלול

 • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות הדיגיטלית (ובהן יכולות להגנה על ארגוני בריאות ושירותים רפואיים מפני תקיפות סייבר) ובחינת היתכנותן בקרב ארגוני הבריאות בישראל.
 • קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבריאות הדיגיטלית בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול

לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) עבור פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל, או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.

מה מקבלים

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.

יתרונות המסלול

 • המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו למערכות הבריאות בישראל ובעולם, באמצעות היישום בארגון הבריאות בישראל.
 • המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

 • קידום מערכת הבריאות בישראל ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לארגון הבריאות והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו"ל ומסחור (ניתן לכלול בתכנית ההרצה המתבצעת בארגון הבריאות בישראל, גם התאמה לדרישות של ארגוני בריאות בחו"ל).
 • נושאים במיקוד משרד הבריאות: טיפולי בית, אשפוז בית ורצף טיפולי בי"ח-קהילה, בריאות הנפש ומניעת שחיקת מטפלים (ראו בהרחבה בנספח).

תהליך שיתוף פעולה בין החברה לארגון הבריאות

 • ארגון הבריאות יופיע בתכנית כקבלן משנה וייבדק ברמת מגיש הבקשה (לרבות משימותיו, יכולותיו ותקצובו).
 • להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין ארגון הבריאות לחברה, על כוונתו להתקשרות עם החברה בתכנית ההרצה.
 • בתוך 60 ימים מאישור הבקשה ברשות החדשנות, ייחתם הסכם בין החברה לארגון הבריאות, והחברה תעביר את ההסכם לרשות החדשנות. לאחר מכן התיק יופעל ותועבר מקדמה.

יצוין, כי התכנון המפורט של הפיילוט ומשימותיו עם ארגון הבריאות עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ לבצעו מספיק זמן מראש.

מסלולי תמיכה נוספים לחברות וליזמים/ות בתחום הבריאות הדיגיטלית

כללי

בכל המסלולים ניתן לקבל תמיכה גם בעלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה). לרבות עבור: יעוץ רפואי, עלויות הנגשת וטיוב נתוני בריאות למו"פ ובחינת תוצר הפיתוח בארגון הבריאות.

מסלול חברות מתחילות

מסלול חברות מתחילות תומך בתכניות רב-שנתיות של חברות (כל שנה בנפרד) ומיועד עבור חברות הזנק אשר גייסו מיום ההתאגדות שלהן עד 10 מיליון דולר ומחזור המכירות שלהן לא עולה על 1 מיליון דולר בשנה קלנדרית שלפני מועד הגשת הבקשה (ללא מגבלה על גיל החברה). ניתן לקבל תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים לשנה בשיעור מענק של 50% מהתקציב המאושר. המסלול מאפשר לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור שנה ראשונה.

תוספת מענק ליזמיות, יזם ממגזר בני המיעוטים, או של יזם מהמגזר החרדי בשנתיים הראשונות: בשנה הראשונה מענק בשיעור של 75% מתקציב מאושר של עד 2.5 מלש"ח, בשנה השנייה מענק בשיעור של 70% מתקציב מאושר של עד 4 מלש"ח, וכן תוספת מענק לחברות הפועלות באזורי פיתוח א' (כולל ירושלים) ועוטף עזה.

במסלול חברות מתחילות ניתן לקבל תמיכה גם לעלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה). הגשת תכנית לחברות מתחילות הכוללת שיתוף פעולה עם ארגון בריאות, בפרויקטים בהם נדרש שיתוף פעולה כזה, תילקח בחשבון בבחינת הפרויקט. חברות מתחילות יכולות להגיש בקשות לתכניות נוספות במימון רשות החדשנות כמו מסלולי SME באיחוד האירופאי, קרנות דו-לאומיות והסכמים בינלאומיים ותכניות "הרצה" לביצוע פיילוטים. (התמיכה בפרויקטים נוספים, תינתן רק עבור משימות חדשות, שלא קיבלו תמיכה במסגרת הפרויקט בחברה מתחילה).

מסלול קרן המו"פ

מסלול קרן המו"פ מיועד עבור חברות שעברו את שלב החברות המתחילות.

במסגרת המסלול ניתן לכלול גם עלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה).

ממשל-טק לתחום הבריאות

מסלול ממשל-טק לתחום הבריאות  מתקיים על פי קול קורא אשר מתפרסם מפעם לפעם עבור פרויקטים בשלב קדם-פיילוט (הוכחת היתכנות ומו"פ). תינתן עדיפות לפרויקט הכולל פיתוח אלגוריתמיקה מבוססת מידע רפואי, ולפרויקטים הכוללים בחינת היתכנות/הרצה/מו"פ במידע בריאות בארגון בריאות בישראל. המסלול כולל תמיכה בעלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות בישראל (ארגון בריאות כקבלן משנה). לרבות עבור: יעוץ רפואי, עלויות הנגשת וטיוב נתוני בריאות למו"פ ובחינת תוצר הפיתוח בארגון הבריאות.

מה מקבלים: לתקציב עד 300,000 – תמיכה כספית בשיעור של 80% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 12 חודשים. לתקציב בין 300,000 – 4,000,000 – תמיכה כספית בשיעור של 50% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 12 חודשים.

מכירות לתאגידים ציבוריים בישראל, אינן חייבות בתשלום תמלוגים במסלול זה.

מסלול חממות טכנולוגיות ומסלול חממות ביוטכנולוגיות

מסלול חממות טכנולוגיות ומסלול חממות ביוטכנולוגיות מיועדים ליזמים המעוניינים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות חממה טכנולוגית, אשר מהווה מרכז יזמות שתפקידו להשקיע בחברות בתחילת דרכן, ומציעה מסגרת תומכת להקמת החברה ופיתוח הרעיון לכדי מוצר מסחרי.

יצוין, כי במסלול זה, לא ניתן לקבל תמיכה עבור פרויקטים בתכניות נוספות.

מסלול תנופה

מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם, המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני לשלב המחקר והפיתוח, בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם. מטרתו היא לסייע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

ניתן לקבל מענק  בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה + 100,000 ₪ לשנה נוספת. המענק משמש ל: בניית אב-טיפוס, הגנה על קניין רוחני ופיתוח עסקי ראשוני.

יצוין, כי במסלול זה, לא ניתן לקבל תמיכה עבור פרויקטים בתכניות נוספות.

פיילוטים בחו"ל שעדיין פתוחים

 • מו"פ משותף בתחום הבריאות הדיגיטלית עם חברה בחו"ל – ישראל – ג'יאנגסו (סין) – 23 בדצמבר 2019.
 • פיילוטים בתחום הבריאות ישראל – פינלנד – עד לתאריך 31 בדצמבר 2019.

מסלול SME Instrument

מסלול SME Instrument בתכנית המו"פ האירופית הורייזון 2020 מיועד לחברות קטנות-בינוניות עם פוטנציאל צמיחה גבוה, המפתחות מוצר חדשני, היוצר שווקים חדשים.

ניתן להגיש בקשה לסיוע מימון פרוייקט בשני אופנים:

 • מענק על סך 50 אלף יורו, עבור בדיקת היתכנות והשלמת תכנית עסקית
 • מענק עד לגובה של 2.5 מיליון יורו, לפיתוח, פיילוט וסקייל-אפ של מוצר בשלב פיתוח מתקדם.

נספח – מיקוד הנושאים על ידי משרד הבריאות בישראל

טיפולי בית, אשפוז בית ושיפור הרצף הטיפולי

מערכת הבריאות מתקדמת לכיוון מתן טיפול בסביבה הביתית, החל מאבחון ביתי, דרך שירותי רפואה מרחוק ועד לשירותי אשפוז בבית.

פתרונות טכנולוגיים אשר יוכלו לסייע בקידום המערכת למתן יותר שירותים בסביבה הביתית הם רלבנטיים מתמיד להיערכות ארגוני הבריאות לעתיד, לחיזוק הרצף הטיפולי בין בית החולים לקהילה וחיזוק עולם טיפולי הבית.

רצף הטיפול הינה גישה רב מקצועית ומוגדרת כטיפול רציף ואיכותי, לאורך זמן, בין מטפלים שונים, מסגרות שונות ומערכות שונות, באמצעות תאום המעברים ביניהם, לצורך מקסום איכות הטיפול ושיפור איכות החיים תוך ראיית המטופל במרכז.

פתרונות טכנולוגיים לשיפור רצף הטיפול הם כאלה אשר ישפרו את זרימת המידע, למשל בין בית החולים המשחרר לבין קופות החולים בקהילה, יקלו על המטופלים וישפרו את איכות הטיפול.

התמודדות עם אתגרי בריאות הנפש

משרד הבריאות מקדם פעילויות ותכניות חדשניות בתחום בריאות הנפש.

דגש מיוחד מושם על טכנולוגיות בריאות דיגיטליות אשר יכולות לסייע בתהליכי אבחון, טיפול, מניעה, ניהול מחלות, שיפור תקשורת והתמודדות בתחומי בריאות הנפש.

התמודדות עם שחיקת מטפלים במערכת הבריאות

סקר לאומי שערך משרד הבריאות לאחרונה מצא כי רמת השחיקה בקרב מטפלים ועובדים במערכת הבריאות הציבורית בארץ גבוהה ומחייבת התערבות מידית.

כניסתן, המבורכת, של מערכות מחשוב וטכנולוגיות בריאות דיגיטלית לשירותי הבריאות מהווה גם אחד הגורמים המשמעותיים ליצירת עומסים והכבדה בשגרות העבודה, עקב הצורך הרב בתיעוד ובעבודה מול ריבוי מערכות טכנולוגיות.

בד בבד עם הערך הקליני, שירותי או תהליכי של טכנולוגיות בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות מחפש פתרונות אשר יוכלו להקל על שגרת העבודה, לשפר את סביבת העבודה, לפשט תהליכים, לצמצם בירוקרטיה, להפחית עומס עבודה, להפחית מטלות אדמיניסטרטיביות ולשפר את העבודה עם מערכות המחשוב.

כל טכנולוגיה אשר מיועדת לשילוב במסלולי הטיפול והשירות בארגוני הבריאות צריכה להיות פשוטה, אינטואיטיבית, קלה לתפעול ושמשפרת את שגרת העבודה של המטפל ועובדי המערכים התומכים בו.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן