PDF להורדה

תכנית של"ב – מענקים לשיווק בינלאומי

שנה: 2019

מספר החוזר: 44.2019


ברצוננו לעדכנכם על תכנית למתן מענקים לשיווק בינלאומי (תכנית של"ב) של מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה – תכנית אשר מטרתה להעניק סיוע לחדירה לשווקים הבינלאומיים. 

התכנית מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך, המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא   ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

תאריך אחרון להגשה – 2 ביוני 2019, בשעה 12:00.

במסגרת התכנית ניתן סיוע למשך 24 חודשים באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים.

שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות בסכום כולל של עד 400 אלף ש"ח לשוק היעד (סך הסיוע המרבי 200 אלף ש"ח).

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן