PDF להורדה

תכנית משותפת למחקר ופיתוח ישראל – מקסיקו

שנה: 2016

מספר החוזר: 40.2016


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסם קול קורא לתאגידים ישראלים להגשת פרויקטים משותפים עם חברות מקסיקניות.

רשות החדשנות (לשכת המדען הראשי לשעבר), פועלת באופן שוטף מול גופים מקבילים באמריקה הלטינית על מנת להרחיב את שיתוף הפעולה העסקי בין מדינת ישראל למדינות אמריקה הלטינית השונות.

רשות החדשנות באמצעות מתימו"פ (שהיא אחת מזרועות הביצוע של רשות החדשנות) מפעילה מספר תכניות שיתוף פעולה באמריקה הלטינית. במסגרת התכניות הנ"ל, רשות החדשנות תעניק מימון של עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח של תאגיד ישראלי בשיתוף פעולה דו צדדי עם חברות מהמדינות הנ"ל בעוד החברה המקבילה מקבלת מימון מגוף המימון המקומי. בנוסף, התכנית מסייעת באיתור שותפים פוטנציאליים במקסיקו וכניסה לשוק המקסיקני.

כלכלת מקסיקו היא הכלכלה ה-13 בגודלה בעולם במונחי כוח קנייה, והיא המדינה הראשונה מקרב מדינות אמריקה הלטינית שהתקבלה לארגון ה-OECD.

כלי סיוע נוסף הוא מסלול התאמת מוצר – מסלול זה מאפשר לתאגידים ישראלים לפרוץ לשוק המקסיקני, כמו גם לשווקים נוספים באמריקה הלטינית על ידי התאמת המוצר הקיים לשוק היעד. במסגרת תכנית זו הרשות לחדשנות תעניק מימון של עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח של תאגיד ישראלי להתאמת מוצר.

יודגש, כי ניתן להגיש מועמדות לתכנית להתאמת מוצר באופן עצמאי, כמו גם בשיתוף פעולה עם חברה מקבילה באמריקה הלטינית.

 

לפרטים נוספים ולמידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,         eyal@mbtcpa.co.il

ד"ר עמי נאוה, בטלפון 050-7731956,                   amin@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן