PDF להורדה

תכנית "כסף חכם" החדשה יוצאת לדרך – 90 מיליון ש”ח יחולקו כסיוע לתאגידים מייצאים

שנה: 2022

מספר החוזר: 57.2022


ברצוננו לעדכנכם בקול קורא להקצאת סיוע לתאגידים העוסקים בייצוא, שפורסם לאחרונה על ידי משרד הכלכלה והתעשייה.

יודגש, כי 150 הבקשות הראשונות, שיוגשו במלואן, ייבחנו תחילה ולאחריהן ייבחנו בקשות נוספות בכפוף ליתרת התקציב. ניתן להגיש בקשות החל מה-14 ביולי 2022. לפיכך, אנו מציעים להיערך כבר כעת להגשת הבקשות.

להלן עיקרי הקול הקורא:

מי רשאי להגיש בקשה

התכנית מאחדת, לראשונה, את מסלולי הסיוע ליצואנים וכוללת "מסלול יצואן מתחיל" ומסלול "יצואן מנוסה". כמו כן, השנה, לראשונה, יתאפשר לתאגידים מנוסים לקבל סיוע המשכי להעמקת פעילותם בשוק יעד קיים.

הסיוע המוצע

מענק ליצואנים ותאגידים הפועלים בשווקים בינלאומיים:

–  עד ל-500,000 ש"ח לתאגיד.

–  עד ל-600,000 ש"ח לעסקים המשתייכים לאוכלוסיות מיעוטים.

המסלולים המוצעים

  • "מסלול יצואן מנוסה" – מיועד לתאגידים בעלי היקף מכירות של עד 200 מיליון ש״ח, עם ניסיון קודם ביצוא, אשר עונים על אחד מהקריטריונים הבאים:
  • תאגידים המעוניינים לחדור לשווקים נוספים ולהשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות.
  • תאגידים המעוניינים להעמיק את פעילותם בשוק קיים באמצעות מהלך שיווקי חדש או באמצעות "תכנית המשך", קרי תכנית נוספת לשוק יעד אליו התקבל בעבר סיוע במסגרת התכנית.

הסיוע יינתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות ומתן ליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד.

במסגרת מסלול זה יינתן סיוע כספי של עד חצי מיליון ש״ח, המהווים עד 50% מהתכנית השיווקית, עם תנאים מועדפים לעסק המשתייך לאוכלוסיית מיעוטים (בכפוף להוראת מנכ"ל 5.10).

  • "מסלול יצואן מתחיל" – מיועד לתאגידים בעלי היקף יצוא נמוך, המעוניינים להרחיב את פעילותם, או לתאגידים שלא ייצאו בעבר ומעוניינים להתחיל לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים, לשוק יעד אחד או לשני שוקי יעד.

הסיוע יינתן באמצעות השתתפות במימון ההוצאות השיווקיות ומתן ליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשיווק בינלאומי.

ניתן לקבל במסגרת מסלול זה השתתפות בהוצאות שיווקיות לחו"ל בגובה של עד 300 אלף ש״ח, המהווים עד 50% מהתכנית השיווקית עם תנאים מועדפים לעסק המשתייך לאוכלוסיית מיעוטים (בכפוף להוראת מנכ"ל 5.10).

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן