PDF להורדה

תיקון סכומי הטבות המס ליישובים

שנה: 2023

מספר החוזר: 19.2023


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים, כי בעקבות בדיקה מחודשת, נמצא שיש לתקן את חישוב סכומי הזכאות להטבות מס לחלק מהיישובים המוטבים[1].

בהתאם להודעת רשות המסים, במסגרת התיקון עודכנו מחדש תקרות ההכנסה ושיעורי ההטבה של 59 מתוך 481 יישובים, כאשר ב-57 מקרים שווי ההטבה גדל. רשות המסים תפרסם בהקדם הנחיות מעודכנות בנדון למעסיקים.

לרשימת הישובים המעודכנת – לחצו כאן

נזכיר, כי הטבות המס ביישובים מוטבים ניתנות על פי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, בצורת זיכוי בשיעור מההכנסה החייבת מיגיעה אישית, עד תקרת הכנסה שנקבעה, על פי ניקוד של 3 קריטריונים: מדרג חברתי כלכלי, ניקוד פריפריאלי וסמיכות לגבול.

לכל קריטריון נקבע משקל שונה והזכאות ניתנת ליישובים שצברו מינימום של 25 נקודות.

נציין, כי משרדנו פנה לאחרונה לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, בבקשה לתיקון עיוותים הקיימים בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה, אשר גרמו ליישובים פריפריאליים רבים לצאת ממפת ההטבות באמצע שנת 2021 ולהפחתת הטבות מס ביישובים השייכים למועצות אזוריות, ביחס ליישובים עירוניים באותו אזור. על היישובים המופלים לרעה, בהוראות החוק הקיימות, נמנים קיבוצים ומושבים רבים. פנייתנו לשרת ההתיישבות הינה במטרה לקדם חקיקה לתיקון אותם עיוותים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 28/22.

דילוג לתוכן