PDF להורדה

תושבים, שפונו מיישובים הזכאים להטבות מס, ימשיכו לקבל את הטבת המס גם בשנת 2024

שנה: 2024

מספר החוזר: 13.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הנחייה למעסיקים, לפיה, תושבים שפונו מבתיהם, על פי החלטות הממשלה בשל מלחמת "חרבות ברזל", והתגוררו עד יום 7 באוקטובר 2023 ביישובים הזכאים להטבות מס, ייהנו מהטבת המס גם בשנת 2024, בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך. 

נזכיר, כי בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה, תושב שמרכז חייו ביישוב מוטב, זכאי להטבת מס.

עקב מלחמת "חרבות ברזל" והנסיבות המיוחדות, רשות המסים מאפשרת לתושבים אשר התגוררו עד יום ה-7 באוקטובר 2023 באחד מהיישובים המוטבים הכלולים ברשימה המצורפת כנספח לחוזר זה,  ונאלצו להתפנות מבתיהם בהתאם להחלטות הממשלה, להמשיך ולקבל את הטבת המס גם בשנת 2024, בתנאים הבאים:

  • התושב היה זכאי בשנת המס 2023 להטבת מס כתושב היישוב המוטב שפונה.
  • התושב הצהיר, בפני מעסיקו, על היותו תושב היישוב המוטב שפונה ושאין לו מרכז חיים קבוע ביישוב אחר (לעניין זה, מגורים זמניים כמפונים עד לחזרה ליישוב המוטב האמור, לא ייחשבו למרכז חיים קבוע).

להלן נוסח ההצהרה:

"אני תושב יישוב _______, שבהתאם להחלטות הממשלה בדבר פינוי יישובים עקב המלחמה, מגוריי בתקופה זו, באופן זמני, אינם ביישוב זה. אני מצהיר, כי אין לי מרכז חיים אחר".

ההצהרה תוגש על ידי העובד למעסיקו לשם קבלת הטבת המס.

במקביל, רשות המסים פנתה לרשויות המקומיות, שתושביהן פונו לפי החלטות הממשלה, והודיעה להן, כי באפשרותן להנפיק אישורי תושבות לשנת 2024 לתושבים שפונו, למרות שלא מתקיימים כל התנאים לקבלת הטבת המס בשל העתקת מגוריהם. הרשויות יוכלו לתת אישורי תושבות במהלך מרוכז או לתושבים המבקשים זאת, באמצעות טופס 1312א'.

עובד, אשר הציג למעסיקו אישור תושבות לשנת 2024, שהופק לו על ידי הרשות המקומית (טופס 1312א'), יגיש למעסיקו, יחד עם אישור התושבות גם את ההצהרה המפורטת בסעיף 2 לעיל (זאת חלף הצהרת המבקש הכלולה באישור התושבות).

תושב יישוב מוטב, שלא פונה בהתאם להחלטות הממשלה ולא כלול ברשימת היישובים המצורפת, ושהעתיק את מקום מגוריו לאחר 7 באוקטובר 2023 ועדיין מבקש להיחשב כתושב אותו יישוב מוטב, ייפנה לפקיד השומה בבקשה פרטנית.

כמו כן, במקרים בהם קיים ספק או אי בהירות, יש להפנות את העובד לפקיד השומה.

 

 

 

 

בהמשך לפרסום ההנחיה,  נציין כי משרדנו פנה לרשות המסים, בבקשה לתקן את ההנחיה ולכלול בה את הנושאים הבאים:

  • ההנחיה מטפלת בהטבות המס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, המקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם ביישובים מוטבים, אולם ההנחיה לא מטפלת בהטבות המס לפי "חוק הסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס״ז-2007", אשר מהווה מסלול אלטרנטיבי (ומועדף) ליישובי שדרות ותושבי הנגב המערבי, אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

לפיכך, בקשתנו מרשות המסים היא שההנחיה תחול גם על חוק זה – קרי גם על "חוק הסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס״ז-2007".

  • ההנחיה המיוחדת שפורסמה הינה בתוקף לשנת המס 2024, כאשר כבר כיום אנו יודעים כי ישנם יישובים ששיקומם ייקח יותר משנה –

לפיכך, בקשתנו מרשות המסים הינה להאריך את תוקף ההנחיה המיוחדת עד למועד בו יסתיים שיקום היישוב והתושבים יוכלו לחזור בשלום לביתם.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

 

 

נספח – רשימת הישובים שפונו על פי החלטות הממשלה שתושביהם זכאים להטבת מס

אביבים, יכיני, נתיב העשרה, אבירים, יערה, סאסא, אבן מנחם, יפתח, סופה, אבשלום, יראון, סעד, אדמית, ישע, ע'ג'ר, אוהד, יתד, עבדון, אור הנר, כיסופים, עין הבשור, איבים, כפר גלעדי, עין השלושה, אילון, כפר מימון, עלומים, אלקוש, כפר עזה, עלמה, ארז, כפר ראש הנקרה, עמיעוז, בארי, כפר רוזנואלד (זרעית), עראמשה, בית הלל, כרם בן זמרה, פסוטה, בני נצרים, כרם שלום, פרי גן, בצת, כרמייה, צבעון, ברור חיל, לימן, צוחר, ברעם, מבטחים, קריית שמונה, גבים, מבקיעים, ריחאנייה, גברעם, מגן, רמות נפתלי, גורן, מטולה, רעים, גורנות הגליל, מלכייה, שאר ישוב, דוב"ב, מנרה, שדה ניצן, דורות, מעיין ברוך, שדי אברהם, דישון, מפלסים, שדרות, דן, מצובה, שובה, דפנה, מרגליות, שומרה, דקל, משגב עם, שוקדה, הגושרים, מתת, שלומי, זיקים, נווה, שלומית, זמרת, נחל עוז, שניר, חולית, נטועה, שתולה, חורפיש, ניר יצחק, תושייה, חניתה, ניר עוז, תלמי אליהו, יבול, ניר עם, תלמי יוסף, יד מרדכי, נירים, תקומה, יובל.

 

דילוג לתוכן