PDF להורדה

תוספת תקציב להלוואות בערבות מדינה לעסקים בסיכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 82.2020


בהמשך לחוזרינו[1] בדבר קבלת הלוואות בערבות מדינה, ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הגדלת מסגרת ערבות המדינה לשם מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

יצוין, כי על הקמתו של מסלול זה הוחלט כבר לפני שבועות ארוכים, לאחר שהתברר כי עסקים רבים אינם מצליחים לקבל הלוואות בסלול הרגיל.

האישור יאפשר לפתוח מסלול לעסקים בסיכון בסך 4 מיליארד שקלים בקרן ההלוואות בערבות המדינה.

להלן עיקרי המסלול:

  • שיעור הערבות הממשלתית על סך תיק ההלוואות לעסקים בסיכון יהיה 60% (במקום 15% במסלול הרגיל).
  • המסלול פתוח בפני עסקים, שבקשותיהם להלוואה בערבות המדינה במסלול הרגיל נדחו או טרם נדונו, וגם בפני מבקשי הלוואות חדשים.
  • המסלול יתייחד בשני תנאים:
  • ההלוואה המרבית בו תהיה 10 מיליון ש"ח (במקום 20 מיליון ש"ח במסלול הרגיל).
  • העסקים, שיפנו למסלול החדש, יידרשו להראות שהכנסותיהם באפריל או מאי נפגעו ב-50% או יותר (מסלול ההלוואות הרגיל התחיל לפעול בשעה שהעסקים יכלו לכל היותר להעריך מה תהיה הפגיעה בהכנסותיהם בחודשים אלה).
  • תנאי המסלול דומים לאלו שבמסלול הרגיל וכוללים הגבלה על הריבית בהלוואות (תקרה של פריים פלוס 1.5%), וכן התחייבות של הממשלה לשלם את הריבית על ההלוואה בשנה הראשונה.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרינו 61/20 ו-44/20.

דילוג לתוכן