PDF להורדה

שיפורים במתווה הפיצויים לעסקים בענפי האירועים והמסעדנות באזור הדרום

שנה: 2019

מספר החוזר: 99.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת הכספים של הכנסת, אישרה תיקון לתקנות הפיצויים. התיקון כולל מתווה פיצויים לעסקים בענפי האירועים והמסעדות ביישובי ספר ונותן מענה קבוע למאפיינים הייחודיים של ענפים אלו.

תחולה התיקון – רטרואקטיבית מיום ה-1 במאי 2018.

להלן עיקרי התיקון:

  • קיצור פרק הזמן המינימלי בגינו יינתן הפיצוי – העסקים יהיו זכאים לפיצויים בגין ביטול אירועים עקב הנחיות פיקוד העורף ובגין קלקול חומרי גלם וכן, הם יוכלו לדרוש פיצויים בגין נזקים אחרים שנגרמו להם בשל הפסקת פעילות של 24 שעות.

עד כה, עסקים אלו יכלו לדרוש פיצויים בגין נזק עקיף שנגרם להם עקב הפסקת פעילות מלאה של למעלה משבוע ימים.

  • פיצויים לאולמות שמחות, גני אירועים ומוסדות תרבות ופנאי – יינתנו בגין נזק ממשי, שנגרם בשל ביטול של אירוע או פעילות אצלם, בשל הגבלות של פיקוד העורף וכן בגין נזק ממשי שנגרם להם עקב הפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות.
  • פיצויים לבתי אוכל ביישובי ספר – יינתנו לאחר הפסקת פעילות של 24 שעות ולגבי חומרי גלם שהתקלקלו בעקבות המצב הביטחוני. לא תידרש הפסקת פעילות.

נזכיר, כי פיצויים בגין שכר לעובדים המתגוררים באזור הדרום 0-40 ק"מ מרצועת עזה או שמקום עבודתם נמצא באזור זה ונעדרו באירוע ההסלמה האחרון, זכאים לשכר עבור ימי עבודה אלו והמעסיקים רשאים לדרוש פיצויים מקרן הפיצויים בגין תשלום שכר זה[1].

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין, בטלפון: 052-5364433

stephanie@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 97/19.

דילוג לתוכן