PDF להורדה

רשות התאגידים: פניות מקוונות- IN, פניות בדוא"ל- OUT

שנה: 2022

מספר החוזר: 91.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי החל מיום 15 בנובמבר 2022, פניות בכתב למוקד השירות והמידע של רשם החברות והשותפויות יתבצעו באופן מקוון בלבד.

בהודעת הרשות צוין, כי השירות המקוון מאפשר לפנות בכתב למוקד בכל שאלה באמצעות פניה דיגיטלית:

–      כניסה לשירות באמצעות אתר תאגידים ברשת.

–      אין צורך בהזדהות אישית.

–      ניתן לצרף מסמכים בהתאם לצורך.

–      פתיחת הפניה זמינה בכל עת.

–      מאפשרת קבלת מספר פניה להמשך בירור ומעקב.

 

יובהר, כי פניה מקוונת זו מחליפה את תיבת המייל של מוקד השירות והמידע של יחידת רשם החברות והשותפויות MOKED-TAGID@justice.gov.il. דהיינו, בקשות שיועברו באמצעות הדוא"ל לא יטופלו.

 

להגשת פניה מקוונת לגבי חברות – לחצו כאן

להגשת פניה מקוונת לגבי שותפויות – לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן