PDF להורדה

רשות המסים מגבשת תקנות למתן פיצוי לעסקים בדרום

שנה: 2023

מספר החוזר: 53.2023


ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת רשות המסים, כי בימים הקרובים היא צפויה לגבש תקנות למתן פיצויים על נזקים עקיפים, שנגרמו לעסקים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, כתוצאה ממבצע "מגן וחץ".

במסגרת המתווה המתגבש, עסקים בטווח של 0 עד 7 ק"מ יוכלו לבחור בין פיצויים לפי המסלולים האדומים הקיימים בתקנות הקבועות לבין הפיצויים שיינתנו בטווח של 7 עד 40 ק"מ, שם הפיצויים ישולמו לפי הענף של העסק.

כמו כן, התקנות ייתנו גם מענה, באמצעות המעסיקים, להורים שנעדרו מעבודתם בשל הנחיות פיקוד העורף. בהקשר לכך נזכיר, שעל מנת להיות זכאים לפיצוי, המעסיק מחויב לשלם שכר עבודה לעובדים הזכאים (מתגוררים / עובדים ב-0 עד 7 ק"מ  / נעדרו ממקום העבודה בשל שמירה על ילדיהם).

כמו כן, במטרה לסייע לעסקים לחזור לשגרה ולפעילותם השוטפת, רשות המסים בוחנת, במסגרת התקנות, את האפשרות לקצר את זמני הטיפול לתשלום מקדמה לתקופה של פחות מ-45 ימים.

נמשיך לעדכן בכל פרסום רלבנטי בנושא.

 

למידע נוסף ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין:   stephanie@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן