PDF להורדה

רשות המסים מאפשרת גישה לכל טופסי ה-106 מ-6 השנים האחרונות

שנה: 2023

מספר החוזר: 70.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים מאפשרת, החל מהחודש, הפקת טופסי 106 של עד 6 השנים האחרונות, זאת באמצעות כניסה לאזור האישי באתר רשות המסים.

נזכיר, כי טופס 106 הינו אישור שנתי, המופק לשכיר על ידי כל מעסיק בנפרד, ומרכז את נתוני המשכורת, ניכויי המס וההפרשות הסוציאליות של כל החודשים בשנת המס. בהתאם לחוק, הטופס נמסר לשכיר על ידי המעסיק ברבעון הראשון של השנה, עבור השנה החולפת.

עד היום, שכירים, שנדרשו למסמך זה והוא לא היה עוד בידיהם, הצטרכו לפנות למעסיק על מנת לשחזרו ואם לא ניתן היה לשחזרו אצל המעסיק (אם בשל סגירת מקום העבודה או מכל סיבה אחרת), היו נדרשים אותם עובדים לפנות למשרד מס הכנסה באזור מגוריהם לשחזור הטופס או לשאת בתשלום למייצג שישיג עבורם את הטופס. השירות שהושק מעתה לציבור, מייתר למעשה את הצורך לפנות למעסיק או למשרד מס הכנסה או למייצג, על מנת להשיג את הטופס. השכיר יכול להיכנס לאזור האישי שלו באתר רשות המסים, ולהפיק משם את הטופס.

השירות החדש של רשות המסים, נועד בין היתר, לסייע ולהקל על ציבור משלמי המס למצות את זכויותיהם. מימוש הזכות כרוך, כמובן, באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה. עוד נציין, כי במסגרת מהלכים לעידוד הגשת בקשות להחזרי מס, שולחת רשות המסים בימים אלה "מעטפות ירוקות", לנישומים שאותרו כבעלי פוטנציאל לקבלת החזרי מס.

נדגיש, כי חברי קיבוץ אינם יכולים לקבל החזרי מס מרשות המסים בגין הכנסות מיגיעה אישית, ובכלל זה ממשכורת או פנסיה, אשר דווחו במסגרת הדוח השנתי של הקיבוץ. חבר, שיגיש לרשות המסים בקשה להחזרי מס בגין הכנסות, כאמור לעיל, אשר דווחו במסגרת דוח המס של הקיבוץ – עלול לשאת בחבויות מס גבוהות. במקרים אלו יש לפעול בהתאם להחלטות הקיבוץ.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן