PDF להורדה

רשות החדשנות השיקה חבילת תכניות להאצה ולחיזוק ההייטק הישראלי

שנה: 2024

מספר החוזר: 24.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות השיקה חבילת תכניות סיוע להייטק הישראלי, הכוללת תכניות להאצה ולחיזוק ההייטק, תוך התמקדות בסטרטאפים עם זמינות הון פרטי נמוכה, בעלי עומק טכנולוגי וחדשנות פורצת דרך.

בליבת תכניות אלו עומדת השקת קרן הזנק חדשה שתשקיע, לצד משקיעים מהשוק הפרטי, מעל חצי מיליארד ש"ח, בשנה במסלולים הבאים: פרה סיד, סיד ו-A.

מסלול פרה סיד

מציע מענק של רשות החדשנות בגובה 60% מסך סבב הגיוס, עם תקרת מענק של 1.5 מיליון ש”ח, מתוך סבב גיוס של 2.5 מיליון ש”ח.

מסלול הפרה סיד מיועד ל-:

  • חברות בתחילת דרכן, שגייסו עד מיליון וחצי ש"ח, וסך ההכנסות שלהן בשנה הקלנדרית האחרונה הוא עד 300,000 ש"ח.
  • יזמים, המעוניינים להקים חברות חדשות והם בשלבים מתחילים, ובזה גם חוקרי אקדמיה.
  • אנג’לים.
  • קרנות שמשקיעות בשלבים מוקדמים.

מסלול סיד

מציע מענק של רשות החדשנות בגובה 50% מסך סבב הגיוס, עם תקרת מענק של 5 מיליון ש”ח. מסלול הסיד מיועד ל-:

  • חברות הזנק ישראליות, המעוניינות לגייס סבב השקעה סיד לצורך גיבוש צוות החברה, להמשיך את פיתוח המוצר, לבנות אב טיפוס מתקדם, לבצע ניסויים ראשוניים ובדיקת התאמת המוצר לשוק (Product-Market Fit) וזאת לאחר שקיבלו בעבר מימון של לא יותר מ 7.5 מיליון ש"ח, מיום התאגדותן ועד 3 חודשים לפני חודש הגשת הבקשה.
  • קרנות שמשקיעות בשלבי סיד.

מסלול  A

מציע מענק של הרשות בגובה 30% מסך סבב הגיוס, עם תקרת מענק של 15 מיליון ש"ח.

מסלול ה-A מיועד ל-:

חברות הזנק ישראליות, המעוניינות לגייס סבב השקעה Round A, לצורך השלמת פיתוח המוצר כולל ביצוע ניסויים במתקני הרצה, לקדם אותו עסקית בשווקי היעד ולבנות יכולות ותשתיות פנימיות לצמיחת החברה ולהתבסס כחברה שלמה בעלת תשואה גבוהה למשק הישראלי, וזאת לאחר שקיבלו בעבר מימון של לא יותר מ- 50 מיליון ש"ח, מיום התאגדותן ועד 3 חודשים לפני חודש הגשת הבקשה.

 

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,  galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן