PDF להורדה

קול קורא: מסלול תמיכה במו"פ עם שותפים בינלאומיים

שנה: 2020

מספר החוזר: 159.2020


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא להגשת בקשות במסגרת מסלול תמיכה במחקר ופיתוח עם שותפים בינלאומיים.

מטרת המסלול לעודד שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר ופיתוח מבוססי חדשנות בכל התחומים במטרה לסייע לחברות ישראליות לצמוח בעזרת שותפויות בינלאומיות אסטרטגיות, גישה לידע וטכנולוגיה מחוץ לישראל, פריצה ויצירת scale-up (גמלון) למוצריהן בשווקים בינלאומיים, על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

לגבי פרויקטים בשלב מו"פ מתקדם לאחר הוכחת היתכנות הבשלים לפיילוטים (תכניות הרצה) מומלץ להגיש למסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים.

המסלול פונה לחברות ישראליות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לפתח או לשדרג מהותית טכנולוגיות עם שותף בינלאומי ולסלול את דרכן לשווקים ולערוצי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל.

מה מקבלים?

סוג התאגיד תקופת ביצוע תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות בשנה קלנדרית שיעור מענק תוספת מענק לפריפריה
תאגיד בצמיחה (מעל 5 שנים) עד 12 חודשים.

 

לפרויקטים ארוכים יותר ניתן להגיש בקשות המשך לאחר התחלת הביצוע.

אין מגבלה 20%-50% 10% אזור פיתוח א'

25% לאזור עוטף עזה

תאגיד הזנק

(עד 5 שנים)

עד 5 מיליון ש"ח 20%-50% 10% אזור פיתוח א'

25% לאזור עוטף עזה

תאגיד הזנק בבעלות יזמות מיעוטים ו/או יזמות חרדים ו/או יזמות נשים עד 2.5 מיליון ש"ח לשנה ראשונה

עד 5 מיליון ש"ח לשנה שנייה

75% שנה ראשונה

70% שנה שנייה

אין
תאגיד עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית ופטור מתשלום תמלוגים (למו"פ גנרי בלבד) הנמוך מבין:

40 מיליון ש"ח או 10% מתקציב המו"פ השנתי של התאגיד בשנה הקלנדרית הקודמת

20%-50% 10% אזור פיתוח א'

 

 

תנאי המסלול

 • על החברה המגישה את הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • לחברה המגישה בקשה לרשות החדשנות חייב להיות שותף זר.
 • החברה הישראלית ושותפה לפרויקט יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות הקניין הרוחני (IP), שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק:
 • בשלב הגשת הבקשה נדרשת התייחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום על ידי השותפים.
 • לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין השותפים.
 • על החברה לפעול בהתאם לנהלי הרשות כפי שמפורט בחוק המו"פ.

יצוין, כי במידה ויש תנאים נוספים הם יפורטו בקולות הקוראים הספציפיים אליהם ניגשים.

קריטריונים להערכת בקשה

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלבנטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו על ידי השותפים.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה הבאות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחויבות הדדית עם השותף הזר, כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובע מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות של שני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית, ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרויקט.
 • התייחסות להסדרת הזכויות על קניין רוחני קיים והבעלות על כל קניין רוחני חדש אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו בהתאם לחוק המו"פ.

 

למעוניינים בסקירה אודות המערך הבינלאומי של רשות החדשנות – יש לשלוח בקשה ל- infocpa@mbtcpa.co.il

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן