PDF להורדה

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ופיילוטים בין חברות מישראל וסינגפור

שנה: 2021

מספר החוזר: 53.2021


ברצוננו לעדכנכם על פרסומו של קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ופיילוטים בין חברות מישראל וסינגפור (באמצעות קרן SIIRD, הממומנת על ידי רשות החדשנות). ההגשות פתוחות בכל התחומים. מענקים מוגדלים יינתנו בתחומי הבריאות, אגריטק ופודטק.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 2 באוגוסט 2021.

להלן עיקרי הקול הקורא:

לקרן SIIRD קיימים שלושה מענקי פרויקט:

 1. מענק פרויקט לכל הסקטורים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח
 • Full Scale R&D- מימון בשווי של עד מיליון דולר לפרויקט, או מימון בין 40% ל-50% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מבניהם), לפרויקט משותף שנמשך בין שנה לשנתיים עד היציאה לשוק, עבור פיתוח מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור. מיועד לתקציבים משותפים שעולים על 400 אלף דולר.
 • בדיקת היתכנות – עבור פרויקט שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק. מימון עד 30 אלף דולר או מימון עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות (הנמוך מבניהם), לפרויקט משותף.
 1. מענק פרויקט לכל הסקטורים לשיתוף פעולה בפיילוטים, לשלבי מוצר TRL 6-8

Full Scale R&D and Pilots – מיועד לשלבי מוצר מתקדמים שכוללים הרצת המוצר באתרי הרצה. מימון עד מיליון דולר לפרויקט, או מימון בשיעור בין 40% ל- 50% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מבניהם) לפרויקט משותף של עד שנה של פיתוח ופיילוט של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור.

 1. מענק פרויקט לתחומי האגריטק, פודטק, ובריאות לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח
 • Full Scale R&D and Pilots- מיועד לשותפויות מתחומי האגריטק, הפודטק או הבריאות. בתוכנית זו המימון עד 1.5 מיליון דולר לפרויקט, או מימון בין 50% ל-60% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מבניהם) לפרויקט משותף של בין שנה עד שנתיים של פיתוח של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור.
 • בדיקת היתכנות – עבור פרויקט מתחום האגריטק, הפודטק או הבריאות, שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק. מימון בסך של עד 50 אלף דולר או מימון בשיעור עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות (הנמוך מבניהם), לפרויקט משותף.

 

 

תנאי סף

 • הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בסינגפור וחברה הרשומה בישראל.
 • חברה לא יכולה להחזיק יותר מ-20% מהמניות בחברה השותפה.
 • על הפרויקט המשותף להיעשות בסינגפור ובישראל.
 • לפחות 30% מעבודות המו"פ בפועל חייבות להיעשות גם בסינגפור וגם בישראל.
 • הטכנולוגיה והמוצר שפותחו חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור.
 • על החברות להיות בעלות יכולת לממן את החלק המשלים של תקציב הפרויקט שלהן לאחר מענק.

קריטריונים להערכת בקשה

 • יכולות טכניות לביצוע הפרויקט.
 • יכולות פיננסיות.
 • יכולות מסחור המוצר ושיווקו.
 • סינרגיה בין השותפים.
 • יכולות משלימות בין השותפים.
 • מידת החדשנות הטכנולוגית או הפונקציונלית.
 • פוטנציאל להצלחה מסחרית.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

  

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן