PDF להורדה

קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור

שנה: 2019

מספר החוזר: 59.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות פרסומו של קול קורא מטעם משרד הבריאות ורשות החדשנות המזמינים מפעלי ייצור בענף המזון להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מחקר ופיתוח שמטרתן שיפור הערך התזונתי של המזון, שיפור הביטחון התזונתי של האוכלוסייה ולקידום בריאות הציבור.

תאריך אחרון להגשה – ה-4 בספטמבר 2019.

יצוין, כי תכניות המוגשות במסגרת הקול הקורא יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

להלן תיאור הקול הקורא

על תוצרי תכניות המו"פ המוגשות במענה לקול קורא זה, לייצר אימפקט משמעותי על בריאות הציבור (מזונות שלמים עם עיבוד מינימלי ושמירה על ערכים תזונתיים מקוריים כמפורט בהנחיות משרד הבריאות לתזונה בריאה) ובנוסף ליצור ערך כלכלי משמעותי לחברה ותשואה עודפת למשק.

אוכלוסיית היעד – הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור לתמיכה בתכניות מחקר ופיתוח של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות בתחום בריאות ומזון.

מה ניתן לקבל?

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכניות המכינה למו"פ או מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 50% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות. וכן כי אין באישור למחקר משום אישור להפיכת מזון למזון בישראל.

 

הנושאים הכלולים בקול הקורא

  • מוצרים המבוססים על קטניות/ דגנים מלאים ולחמים מדגן מלא עם עיבוד מינימלי
  • רפורמולציה של מזון; מוצרים הנמצאים מתחת לסף הסימון האדום
  • תחליפים למוצרי יסוד לאוכלוסיות עם הגבלות תזונתיות למשל ללא גלוטן, טבעונים
  • מזונות וחומרי גלם חדשים ומשופרים לתחום המזון
  • מוצרים המורכבים ממזונות שלמים
  • מזון מועשר בתוספי תזונה בהתאם לאפיון החסרים באוכלוסיית מדינת ישראל
  • אריזות מתוחכמות להארכת חיי מדף ללא פגיעה בסביבה
  • כלי אחסון מתכלים כחלק מ"כלכלה מעגלית"
  • אריזות לשמירה על טריות וטעם טוב של מזון מוכן להגשה ללא פגיעה בסביבה
  • מוצרים וטכנולוגיות המעודדים הרגלי אכילה בריאים ובישול ביתי

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן